Neděle, 14. dubna 2024

SAKO Brno je v létě hlavním zdrojem tepelné energie pro Brno

SAKO Brno je v létě hlavním zdrojem tepelné energie pro Brno

Díky provozu Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) pokrývá SAKO Brno jednu třetinu potřeby tepla a teplé vody domácností a firem napojených na systém centrálního zásobování teplem (CZT) v Brně. Během letní odstávky Tepláren Brno je SAKO dokonce jediným producentem tepla.

,,Za rok dodáme do soustavy centrálního zásobování teplem kolem jednoho milionu gigajoulů tepla, což pokryje zhruba třetinu spotřeby 100 000 brněnských domácností," uvedl Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. Na podzim se role vymění, v ZEVO SAKO proběhne pravidelná technologická odstávka a výhradní roli zásobovače teplem převezmou Teplárny Brno. Spolupráce obou městských společností tak zajišťuje kontinuitu stabilních dodávek a přispívá i k stabilizaci cen tepla v Brně. ,,Centralizovaná výroba tepelné energie je mnohem prospěšnější pro životní prostředí než tisíce malých kotlíků. S ohledem na globální oteplování je proces energetického využívání komunálních odpadů CO2 neutrální, " komentuje Filip Leder. ,,S nadsázkou se dá říct, že díky obsahu popelnic teče z kohoutku teplá voda. A přitom díky moderním technologiím proces nepředstavuje žádné ekologické nebezpečí či zátěž," dodal Filip Leder.

Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí dle Českého hydrometeorologického ústavu. Topná sezóna zpravidla začíná v září a končí v květnu.

Energetické využívání odpadů je evropským trendem

Všeobecným trendem v zemích vyspělé Evropy je omezit skládkování a šetřit přírodní zdroje. V řadě evropských států, jako např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších, platí již řadu let zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu a většina se energeticky využívá. Přeměnou odpadu v tepelnou a elektrickou energii dochází k výrazné úspoře skleníkových plynů ze dvou hlavních důvodů, jednak se šetří neobnovitelné fosilní zdroje energie jako plyn a uhlí a zadruhé se odpad nemusí skládkovat, čímž se redukují emise CO2 i metanu. Vlivem těchto faktorů je dosaženo úspory ekvivalentních emisí až do výše 200 tisíc tun CO2 ročně.

Graf: Dodávka tepla do soustavy centrálního zásobování teplem v roce 2019

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů