Označování výrobků energetickými štítky

28. červenece 2020

Energetika

Označování výrobků energetickými štítky

Přehled právních předpisů, které stanovují povinnost opatřovat výrobky spojené se spotřebou energie energetickými štítky a poskytovat normalizované informace o těchto výrobcích.

Energetický štítek přehledně znázorňuje energetickou účinnost výrobku a umožňuje tak zákazníkům vybrat výrobek s vyšší účinností a nižšími náklady na provoz. Štítkování tak spolu s ekodesignem přispívá ke snižování spotřeby energie výrobků používaných v domácnostech, kancelářích a budovách. Na energetickém štítku je pro snadnou orientaci a porovnání výrobků zobrazena třída energetické účinnosti (písmeno ze stupnice A+++ až G) a další informace, zpravidla spotřeba energie a dalších zdrojů během používání výrobku.

Pravidla pro označování výrobků energetickými štítky jsou ve všech členských státech EU jednotná a jsou stanovena rámcovým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369. Implementace nařízení je v České republice provedena do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (§ 8) a do vyhlášky č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Specifické požadavky na štítkování jednotlivých kategorií výrobků jsou uvedeny v nařízeních, která připravuje Komise ve spolupráci s členskými státy a která spadají pod rámcové nařízení 2017/1369. Tato nařízení stanovují ikony a informace na štítku, údaje v informačním listu a další požadavky na jednotlivé kategorie výrobků, které jsou uváděny na trh nebo do provozu v rámci EU. Štítkem jsou v současné době označovány výrobky používané v domácnostech (např. lednice, pračky, myčky nádobí, TV), v budovách (např. světelné zdroje, oblast vytápění a ohřevu vody) a v podnicích (např. profesionální chladicí boxy).

Nařízení Komise k označování výrobků energetickými štítky:

Směrnice Komise 96/60/ES -- kombinované pračky se sušičkou (od 1. 3. 2021 bude směrnice zrušena a nahrazena nařízením 2019/2014)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1059/2010 -- myčky nádobí (od 1. 3. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2017)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1060/2010 -- ledničky a chladničky (od 1. 3. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2016)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1061/2010 -- pračky (od 1. 3. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2014)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1062/2010 -- televize (od 1. 3. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2013)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 626/2011 -- klimatizátory vzduchu

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 392/2012 -- bubnové sušičky prádla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 874/2012 -- světelné zdroje a svítidla (od 1. 9. 2021 bude nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením 2019/2015, povinnost štítkovat svítidla bude zrušena od 25. 12. 2019)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 811/2013 -- teplovodní kotle a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo kogenerační jednotkou

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 812/2013 -- ohřívače vody a akumulační nádrže

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 65/2014 -- trouby a digestoře

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 518/2014 -- energetické štítky na internetu (mění celkem 10 platných nařízení z let 2010--2013)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1254/2014 -- větrací jednotky pro obytné budovy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1094 -- profesionální chladicí boxy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1186 -- lokální topidla

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1187 -- teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/254 -- používání tolerancí v postupech ověřování (mění 15 nařízení z let 2010 - 2015)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2013 - elektronické displeje (od 1. 3. 2021 nahradí nařízení 1062/2010)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2014 - pračky a pračky se sušičkou pro domácnost (od 1. 3. 2021 nahradí nařízení 1061/2010 a směrnici 96/60/ES)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2015 - světelné zdroje (od 1. 9. 2021 nahradí nařízení 874/2012)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2016 - chladicí spotřebiče (od 1. 3. 2021 nahradí nařízení 1060/2010)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2017 - myčky nádobí pro domácnost (od 1. 3. 2021 nahradí nařízení 1059/2010)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2019/2018 - chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí (nařízení bude účinné od 1. 3. 2021)

Na stránkách Evropské komise jsou k dispozici šablony energetických štítků k tisku. Pro některé produktové kategorie lze rovněž využít online generátor.

Pro snazší porovnávání energetické účinnosti výrobků byla zřízena elektronická databáze výrobků, která bude přístupná přes webový portál (portál bude spuštěn koncem roku 2020). Databáze kromě porovnání výrobků umožní také tisk energetických štítků a informačních listů a bude obsahovat další užitečné informace o výrobku. Více informací k databázi výrobků naleznete v samostatném článku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů