zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Vtlačení bioplynu

14.07.2020
Bioplynové stanice
MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Vtlačení bioplynu

Dne 1. 07. 2020 byla vyhlášena VI. výzva programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury OP PIK 2014 až 2020.

Cílem programu ,,Nízkouhlíkové technologie" je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 100 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu). Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. 07. 2020 do 18. 12. 2020.

Míra podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. Výpočet výše způsobilých výdajů je popsán v Příloze č. 2 NUT Vymezení způsobilých výdajů.

Min. výše dotace je 500 tis. Kč a max. do výše 35 mil. Kč.

Některé podmínky a výběrová kritéria IV. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury byly modifikovány na základě zkušeností z implementace předchozích výzev a diskuse se sociálními partnery. Oproti předchozím výzvám došlo ke zrušení hodnotícího kritéria D Specifická kritéria: Projekt bude realizován v území, které alespoň ze 70 % plochy zahrnuje okresy vykazující podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR.

MPO předpokládá, že tyto změny v rámci VI. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie aktivita d) Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury výrazně napomohou ke zvýšení zájmu žadatelů ze strany podnikatelského sektoru o nákup zařízení na využívání druhotných surovin a tím úspěšně vyčerpat finanční prostředky alokované na realizaci programu.

Výzva je na webu MPO zveřejněna zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí