Pátek, 1. prosince 2023

Pozvánka na konferenci ENVIRO 2020 - Československá ENVIROnmentální konference

Pozvánka na konferenci ENVIRO 2020 - Československá ENVIROnmentální konference

Srdečně Vás zveme na již pátý ročník česko-slovenského mezioborového setkání odborníků věnujících se ochraně životního prostředí (19. - 20. 10. 2020), jehož cílem je výměna praktických i legislativních zkušeností v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, integrované prevence a nejlepších dostupných technologií (BAT).

V letošním roce se akce opět vrací na oblíbenou Sepetnou v Moravskoslezských Beskydech (Horský hotel Sepetná, 739 14 Ostravice).

Konferenci se udělil záštitu ministr životního prostředí České republiky a koná se s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

Na konferenci vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Letos je program rozdělen do pěti tematických bloků:

  • Odpady
  • Ovzduší
  • EVVO
  • Skleníkové plyny a dotace
  • EIA, IPPC, BREF, BAT

Kromě tradičních tématických okruhů jako jsou odpadové hospodářství nebo ochrana ovzduší přibyly dvě nová témata. Jedná se o energetické využití odpadů a dále o skleníkové plyny a dotační programy.

Zaměříme se také na současné změny v odpadové legislativě a jejich srovnání v obou státech. V oblasti ovzduší to budou hygienická pásma pro zdroje obtěžování zápachem.

V části věnované EIA a IPPC budeme řešit nepřímé vypouštění odpadních vod z IPPC zařízení a také nakládání s odpady v IPPC zařízení.

Poslední blok bude obsahovat opět aktuální stav v legislativě integrované prevence nebo konkrétní právní aspekty výjimek z BAT i praktický pohled zástupce průmyslu na závěry o BAT.

Nedílnou součástí konference bude i široká diskuze o problémových otázkách v uplatňování směrnic se zástupci dotčených úřadů z obou zemí.

Konference ENVIRO je tak ideální příležitostí na setkání se zástupci státní správy i kolegy z oboru v příjemném prostředí horského hotelu Sepetná a také možností zúčastnit se zajímavé exkurze.

Klíčové termíny a tematické okruhy konference:

18. 10. 2020

20:00 - 23:00 Welcome drink

19. 10. 2020

9:00 - 14:00 Blok 1 - Ovzduší, Blok 2 - Odpady
14:00 - 17:00 Blok 3 - EVVO, Blok 4 - Skleníkové plyny a dotace
17:00 - 24:00 Exkurze a neformální konzultace

20. 10. 2020

9:00 - 14:00 Blok 5 - EIA, IPPC, BREF/BAT


Organizační pokyny, registrace:

Termín: 19. - 20. 10. 2020

Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice 956, 739 14 Ostravice

Přihlásit se můžete prostřednictvím online registračního formuláře na www.envirokonference.cz


Vložné:

  • Zástupci státní správy a samosprávy: 3 500 Kč na celou konferenci, 3 000 Kč na jeden den
  • Ostatní účastníci: 4 500 Kč na celou konferenci, 4 000 Kč na 1 den

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Variabilní symbol vám zašleme při potvrzení registrace. Bankovní spojení pro platby v Kč: 27-5539220237/0100.

Vložné nezahrnuje ubytování, které si každý účastník zařizuje a hradí samostatně.

Účastníci konference mají možnost využít ubytování v Horském hotelu Sepetná za konferenční cenu prostřednictvím formuláře hotelu.


Konferenci pořádají:

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, tel. +420 596 124 070, www.e-expert.eu

EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava, tel. +421 254 411 085, www.ekosplus.sk

Aktuální informace najdete na www.envirokonference.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů