Pondělí, 25. září 2023

Jak financovat technologie šetrné k životnímu prostředí v sociálních službách?

Jak financovat technologie šetrné k životnímu prostředí v sociálních službách?

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb, ve spolupráci se spolkem Ekoport připravila novinku: crowdfundingovou kampaň, která pomůže hendikepovaným a sociálně potřebným lidem i životnímu prostředí. Cílem kampaně je získat finanční prostředky pro spolufinancování energeticky úsporných opatření. Ta souvisejí s rekonstrukcemi zařízení pro sociální péči v Litoměřicích a v Krabčicích.

,,Diakonie v Litoměřicích vznikla v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením," říká ředitelka Irena Opočenská. ,,V současnosti provozujeme centrum denních služeb, domov pro matky s dětmi, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny," dodává. V Litoměřicích bude rekonstruován objekt na okraji bývalých kasáren v Kamýcké ulici, z něhož vznikne bezbariérový dům s nízkými provozními náklady. Ten bude následně sloužit dospělým lidem s mentálním postižením k bydlení i práci.

,,V Krabčicích se specializujeme na poskytování pobytových služeb seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a lidem stižených Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence," představuje zařízení jeho ředitel Aleš Gabrysz. V případě Krabčic půjde o rekonstrukci nevyužívané fary ve vsi Horní Řepčice, kde má vzniknout komunitní bydlení pro lidi s Alzheimerovou nemocí.

,,Investiční záměry bychom v obou lokalitách nebyli schopni realizovat, pokud bychom nezískali dotační prostředky z evropských fondů," připomíná Zdeňka Sobotová z centrály Diakonie. ,,Účelem sbírky je shromáždit zbývající část finančních prostředků, tedy spolufinancování dotací, abychom mohli nákladná opatření realizovat, ať už jde o zvýšení energetické efektivity zateplením budov či o technologie pro využití obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely nebo tepelné čerpadlo," upřesňuje Zdeňka Sobotová. ,,Každý, kdo se do sbírky zapojí, byť pouze malou částkou, pomůže znevýhodněným lidem k lepšímu životu, přispěje ke zlepšení životního prostředí a umožní nám snížit provozní náklady, což se zpětně projeví v úrovni našich služeb," dodává.

Crowdfunding je inovativní způsob financování, kdy se na realizaci rozsáhlých a náročných projektů podílejí jednotlivci nebo společnosti, a to třeba jen nízkými částkami. Cílem kampaní je zisk prostředků, které umožní mimo jiné zvýšení energetické efektivity a soběstačnosti objektů litoměřické a krabčické Diakonie.

Bližší informace, včetně možnosti zapojení do sbírky, jsou k nalezení zde: www.diakonie.cz/prolidi

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů