Středa, 29. března 2023

Aplikace Kam s ním? zvítězila v soutěži Společně otevíráme data

Aplikace Kam s ním? zvítězila v soutěži Společně otevíráme data

Soutěž Společně otevíráme data, kterou pořádá Nadace OSF, zná své vítěze. Je jedinou soutěží pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií.

Letos však bylo možné do soutěže přihlásit i aplikace, které nutně nestojí na otevřených datech, ale reflektují významnou roli technologií pro každodenní život a vytvářejí tzv. civic tech - technologie ve prospěch společnosti, k řešení společenských problémů, posílení občanských práv a svobod. 8. ročník soutěže byl tento rok součástí odpoledne s názvem Civic Tech Open, který ukázal zásadní roli technologií pro občanskou společnost a řešení společenských výzev. A byl startem podpůrné sítě pro ty, kteří chtějí civic-tech v České republice budovat.

Online akce Civic Tech Open proběhla ve středu 18. listopadu a představila hlavní osobnosti zabývající se využíváním digitálních technologiíí pro neziskové účely. Hlavním řečníkem odpoledne byl Jan Böhm, digitální stratég Lékařů bez hranic, který se zúčastnil i následné panelové debaty na téma "Jak být aktivním občanem v digitálním světě" společně s Radkou Bystřickou z TechSoup, Evou Pavlíkovou z Česko.Digital a Josefem Šmídou z Nadace OSF.

,,Debatou jsme chtěli podtrhnout a rozvést téma Civic Tech v Česku. Jaký je stav digitalizace občanské společnosti a tím pádem neziskového sektoru, jaké jsou hlavní překážky a výzvy, kde stojí problém nebo kde jsou naopak největší příležitosti? To byly hlavní diskutované okruhy, na které nebylo snadné najít jednu univerzální odpověď. Je jisté, že občanská společnost potřebuje v oblasti digitalizace veřejnou podporu. Zároveń je potřeba změna přístupu a chápání digitalizace jako nezbytné součásti každé organizace.," říká Josef Šmída z Nadace OSF.

Druhá část odpoledne byla věnována vítězům soutěže Společně otevíráme data. Do té se přihlásilo celkem 24 soutěžících. Vítězných aplikací je celkem 5 - v každé kategorii jedna. Výherci získávají 30 000 Kč na další jejich další rozvoj.

,,Účast v jakékoliv soutěži nám přináší možnost porovnat naše schopnosti a dovednosti s ostatními soutěžními týmy. Žáci si reálně vyzkouší i komunikační dovednosti při obhajobách projektů. Soutěže jsou důležité, protože někdy pohled zvenčí ukáže jiné možnosti řešení daného problému, ukáže jiné vztahy a vazby v datech. Naše soutěžní vizualizace ,ICT ve školách' se zaměřila na využití otevřených dat z MŠMT a dat poskytnutých krajským úřadem Plzeňského kraje do Hackathonu otevřených dat Výstupem je přehledné zobrazení všech středních škol v Plzeňském kraji, kde jsou detailně vyčísleny požadované informace o ICT vybavení. Tato vizualizace byla reálně využita pro přípravu projektových záměrů v rámci výzvy IKAP II. - OPVVV MŠMT a dále např. při rozhodování o poskytnutí finančních příspěvků pro koupi ICT vybavení do krajských příspěvkových organizací," říká účastník soutěže Karel Rejthar přihlášený do kategorie Vzdělávání.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUTĚŽE 2020

Životní prostředí a klimatická krize

vítěz: Kam s ním?

tvůrce: Ukliďme Česko, z. s.

odkaz: https://www.kamsnim.cz

Popis aplikace: Aplikace komukoliv poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jakoukoliv věc, které se chce zbavit. Cílem je, aby maximum ,,odpadů" končilo tam, kde je ještě někdo využije, resp. v cirkulárním systému (upcyklace, reuse, recyklace...) a ne v přírodě, či ve směsném odpadu (a tím pádem na skládkách, případně ve spalovnách).

Vzdělávání

vítěz: ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem

tvůrce: Karel Rejthar a Pavel Valenta

odkaz: https://app.powerbi.com/

Popis aplikace: Dopad aplikace je takový, že na jejím základě se vyhodnocují školy, kolik prostředků půjde do ICT v dané škole. Jsou školy, kde převážná část techniky je starší 10 let, tak tam je třeba alokovat vyšší částky. Z ohledem na COVID a distanční výuku, se jeví jako nezbytné mít podobné aplikace k dispozici.

partner kategorie: CZ.NIC

Zdraví

vítěz: Mapa autismu

tvůrce: Naděje pro děti úplňku, z. s.

Odkaz: https://mapaautismu.cz

Popis aplikace: Mapa autismu slouží jako inspirace k získání celkového přehledu o počtech lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Bez těchto dat není možné dobře plánovat sociální a zdravotní služby. Díky Mapě autismu jsou dnes k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Daty mimochodem disponuje ÚZIS, LPS ČSSZ a ÚP ČR, donedávna nebylo možné je získat ani prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, ani na základě nadrezortního rozhodnutí vládní pracovní skupiny.

partner kategorie: Insane Business Ideas

Městská data

vítěz: Hlasování města Děčín

tvůrce: Statutární město Děčín

Odkaz: https://hlasovani.mmdecin.cz

Popis aplikace: Základ aplikace vznikl na objednávku města Děčín jako výstup hackathonu studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou města bylo, že aplikace bude vyvinuta jako open source. Následně, za stejných podmínek si nechalo město aplikaci upravit do funkčního stavu a nedalo ji programátory vypublikovat ji na GitHub. Město aplikaci aktuálně provozuje na vlastní technické infrastruktuře, nicméně je naplánováno ji přesunout do krajské datové platformy Portabo. Aplikace mohou velmi snadno využít další města, zejména pokud používají stejný hlasovací systém (Ministr) pro jednání zastupitelstva. V plánu je i další rozvoj aplikace; především vylepšení uživatelského prostředí nebo propojení jednotlivých bodů hlasování na jejich konkrétní usnesení. Žádoucí by bylo i tématické členění bodů hlasování například využitím NLP, což je však nad rámec možností města.

partner kategorie: Turris

Speciální kategorie COVID-19

vítěz: Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji

tvůrce: Operátor ICT

odkaz: https://covid.praha.eu/

Popis aplikace: Klíčovým dopadem je zvýšení informovanosti veřejnosti v krizové situaci prudkého nástupu druhé vlny onemocnění COVID-19, kdy státní struktury nenabídly jednoduše použitelný způsob orientace v odběrných místech. Proto Hlavní město Praha reagovalo vytvořením systému, který v sobě sceluje nabídku odběrných míst za Prahu a Středočeský kraj (tyto dva územněsprávní celky fungují v řadě ohledů propojeně), a umožňuje veřejnosti rychlou orientaci a výběr v okamžiku, kdy se často prudce zhoršuje zdravotní stav nakažených. Proto, pokud to nezajistí veřejná správa, je klíčové jim v této situaci nabídnout co nejpřímočařejší přístup k nezbytným informacím alespoň ze strany samosprávy.

partner kategorie: Y Soft

Kategorie COVID-19 letos byla speciální kategorií, co je cílem vítězné aplikace a jak bude Magistrát města Prahy dále pracovat s daty popsal primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib:

,,Web covid.praha.eu vznikl proto, aby lidem v Praze i ve středních Čechách ulehčil už tak náročnou situaci, ve které se mnozí v době pandemie covid-19 nacházejí. Cílem bylo mj. zamezit tomu, aby se u testování tvořily dlouhé fronty, což se podařilo. Web je dalším příkladem dobré praxe v oblasti smart city a jedná se o velmi používanou službu. Od října, kdy byla spuštěna, zaznamenala téměř 200 tisíc zobrazení. Město musí dnes více než dříve využívat digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel, proto plánujeme další rozvoj současných projektů, např. zveřejňování dat a vizualizací na portále Golemio nebo Pragozor. Další projekt, který budeme výrazně rozvíjet, je i Portál Pražana jako nástroj pro digitální komunikaci s magistrátem. Plánujeme i postupné rozšiřování portálu otevřených dat opendata.praha.eu o další datové sady a do otvírání dat chceme zapojit co nejvíce městských společností."

Veřejnost dále může do 2. prosince 2020 hlasovat o nejlepší neziskový nápad. Civic Tech Open představilo 5 nejlepších neziskových nápadů z celkem 9 přihlášených, které se nyní utkají o první 3 příčky ve veřejném hlasování. Hlavní cenou je 60 000 Kč a zařazení do inkubačního procesu Česko.Digital. Hlasovat můžete ZDE pro těchto 5 projektů:

  1. Hotová jídla pomáhají

Myšlenkou je vytvořit webovou aplikaci, prostřednictvím níž by mohli provozovatelé gastro provozů (jídelen a cateringů) dát snadno vědět, že mají k dispozici porce hotových nevydaných jídel, které je možné si vyzvednout pro dobročinné účely.

Organizace: Zachraň jídlo

  1. ZačniUČIT.cz

ZačniUČIT.cz je webová platforma pro zájemce o učitelství, která pomáhá s výběrem učitelské kvalifikace, s nástupem do školství a se začátky v roli učitele.

Organizace: ZačniUČIT.cz

  1. Burza neziskovek

Hlavním cílem plánovaného projektu je vytvoření webové aplikace ,,Nefinanční tržiště neziskového sektoru", která umožní lépe komunikovat potřeby nestátních NNO a pomůže zprostředkovat výměnu či darování hmotných i nehmotných statků mezi NNO navzájem a NNO a veřejností.

Organizace: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova Univerzita v Brně

  1. Rozšíření online LGBT poradny Sbarvouven.cz pro nevidomé

Poradna Sbarvouven.cz funguje již šestým rokem na bázi peer to peer mentoringu přes webové rozhraní, kam nám můžou psát klienti, kteří řeší svoji sexuální orientaci či sebepřijetí. Nyní chceme zajistit dostupnost služby i pro nevidomé klienty, kteří si to také zaslouží a potřebuji podporu v této složité situaci stejně jako ostatní.

Organizace: Prague Pride

  1. Ověření bezpečnosti zařízení - link

S využitím nejmodernějších technologií chceme u našich posluchačů (preventivní programy pro žáky, studenty, rodiče, sociální pracovníky a obecně pro veřejnost) v reálném čase ověřit bezpečnost zařízení, které mají u sebe (smartphony, počítače, tablety).

Organizace: Portus Prachatice

Partnery akce Civic Tech Open jsou Y Soft a CZ.NIC.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů