zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

22.01.2021
Odpady
Recyklace
Urbánní ekologie
Systémová podpora zpracovatelů a recyklátorů obalových odpadů

AOS EKO-KOM dlouhodobě plní svou funkci při zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů pro své klienty. V roce 2018 a 2019 byly schváleny dvě nové evropské Směrnice, O obalech a obalových odpadech (známé jako CEP) a O omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (SUP). Tyto nové právní předpisy významným způsobem mění systémy nakládání s obaly a obalovými odpady v celé Evropě. Zásadním milníkem je především rok 2025, ke kterému musí Česká republika, a tedy i systém rozšířené odpovědnosti výrobců EKO-KOM, plnit nové ambiciózní cíle, zvláště pak ty, které jsou věnovány recyklaci. Tyto nové požadavky byly na sklonku minulého roku implementovány do zákona o obalech a do odpadových předpisů. Projednávání těchto předpisů a celý legislativní proces jsme pečlivě sledovali a připravovali jsme se na zajištění plnění nových požadavků kladených na producenty baleného zboží. Jedním z následků nové legislativy je i proměna samotné definice recyklace, kterou se rozumí vstup zpracované druhotné suroviny do samotné recyklační technologie. Zároveň došlo i k přehodnocení, co je považováno za recyklaci a co nikoliv. Toto se například týká výrobků určených ke kombinovanému materiálovému a energetickému využití, jako jsou tuhá alternativní paliva do cementáren, což již nadále není považováno za recyklaci.


Pro zajištění splnění recyklačních procent bylo již v minulosti nutné finančně podpořit úpravu a zpracování některých druhů odpadů, u nichž jsou možnosti zpracování omezené vzhledem k nízké poptávce po této druhotné surovině nebo vzhledem k obtížnosti jejich zpracování. Za obtížně zpracovatelný obalový odpad lze považovat takový odpad, pro který platí, že zpracování druhotné suroviny z něj do výrobku je nákladnější, než výroba z primární suroviny. Jedná se zejména o barevné plastové fólie a další druhy plastů (směsné plasty), které na trhu druhotných surovin nemají prodejní hodnotu. Tyto odpady tedy nejsou prodejnou komoditou za pozitivní hodnotu a jejich recyklace je fakticky placenou službou.


Jedním z nových požadavků kladených na obalový průmysl je podílet se na úhradě oprávněných nákladů na sběr obalů a na nákladech jejich využití. AOS EKO-KOM proto zveřejnila nový sazebník odměn za zajištění využití druhotné suroviny z obalových odpadů na svých webových stránkách. Jedná se o finanční podporu pro zpracovatele plastových odpadů, konkrétně frakce směsných plastů a plastových fólií původem z ČR. Cílem této podpory je zajištění zvýšení odbytu u vybraných problematických komodit, abychom zajistili koncovou recyklaci pro tyto materiály a tedy splnění požadovaných recyklačních procent pro obaly.


Tato podpora navazuje na realizovaná opatření směřovaná na zvýšení účinnosti procesu třídění obalových odpadů na třídicích linkách, o kterých jsme vás informovali zde.

Jsme si vědomi, že trh druhotných surovin a s recyklovanými výrobky se dynamicky mění, a proto je pravděpodobné, že se naše podpora bude dále upravovat dle aktuální tržní situace.

Zdroj: https://www.ekokom.cz/
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
6. 2022
23.6.2022 - Seminář, školení
na zámku v Drahenicích
21
9. 2022
21-23.9.2022 - Konference
Náměšť nad Oslavou
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí