Neděle, 14. dubna 2024

Coca-Cola HBC staví protihlukovou stěnu

Coca-Cola HBC staví protihlukovou stěnu

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko investuje dalších více jak 28 miliónů korun do okolí závodu v Praze - Kyjích, zejména do snížení hlukové zátěže v přilehlých lokalitách městské části Praha 14. Vedle výstavby nového plně automatizovaného skladu probíhá rovněž i instalace akustických zástěn a dalších protihlukových opatření. Ty zlepší komfort rezidentů a výrazně sníží hluk unikající do okolí.

Společnost Coca-Cola HBC se dlouhodobě snaží být dobrým sousedem a také partnerem Městské části Praha 14. Je si vědoma svého začlenění do zástavby pražské čtvrti Kyje a její snahou je zajištění co největšího komfortu pro okolní obyvatele při zachování udržitelnosti svého podnikání. Při projednávání nedávných investic, zejména pak stavby nového plně automatizovaného skladu, se firma zaměřila také na inovaci stávajících technologií a míst, jež jsou producenty hluku unikajícího do okolní zástavby.

"V současnosti realizujeme další opatření, která by měla mít opravdu významný dopad na minimalizaci úniku hluku do okolí. Instalované protihlukové zástěny na jižní straně závodu odhluční naše chladící věže a ze severní strany závodu dojde k odhlučnění manipulační plochy. Celkové rozměry akustické zástěny dosahují délky 143 m a výšky 6 m. Díky tomuto řešení ulevíme přilehlému okolí a sousedům v Hostavicích a Jahodnici," říká Jan Turek, ředitel supply chain Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Ve zpracované akustické studii, bylo v rámci areálu definováno několik zdrojů hluku. Například vnitřní automobilová doprava nebo stacionárních zdroje v oblasti závodu. Ze závěru hodnocení vyplývá, že automobilová doprava splňuje stanovené hygienické limity. Po identifikaci stacionárních zdrojů byla navržena celkem tři eliminující opatření.

Jedním z nich je optimalizace pohybu automobilové dopravy po areálu společnosti Coca-Cola HBC v nočních hodinách, toto opatření bylo aplikováno ihned po obdržení akustické studie. Díky výstavbě automatizovaného skladu, jehož uvedení do provozu je plánováno z kraje druhé poloviny roku 2021, dojde k zamezení dalšího nadbytečného pohybu nákladní dopravy a přepravy produktů do externích skladů. Zároveň však dojde i ke snížení hluku vznikajícího při nakládce všech druhů zboží - včetně manipulace se skleněnými lahvemi - jelikož veškerá nakládka bude probíhat buď v uzavřených prostorách nového skladu nebo ve stávajícím nakládkovém prostoru nově izolovaným akustickou stěnou se zastřešením.

Stavba je již v plném proudu. Sloužit okolním rezidentům by měla už příští měsíc. V plánu jsou i další protihluková opatření, o kterých bude veřejnost včas informována.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů