zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

On-line KONFERENCE: Odpady v podnikové ekologii v roce 2021

26.04.2021
Odpady
Firemní ekologie
On-line KONFERENCE: Odpady v podnikové ekologii v roce 2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady už má jasné obrysy a její vydání ve Sbírce předpisů se předpokládá do poloviny května. Jak se po nabytí její účinnosti změní povinnosti původců odpadu? Vše představí její tvůrci z MŽP. Konference odpoví na zásadní otázky všech původců ohledně evidence, vlastnictví a přepravy odpadů, mobilních zařízení a institutu obchodníka, ale také předcházení vzniku odpadů v souladu s novou legislativou, která je účinná od 1. 1. 2021!

18. 5. 2021 | 9:00 - 16:00 | on-line stream

Hlavní témata konference:

  • Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ
  • Nové povinnosti podle připravované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
  • Institut obchodníka s odpady ve vztahu k původci odpadu podle nového zákona o odpadech
  • Recyklace obalových odpadů a novela obalového zákona

Podrobný program konference:

I. panel - Legislativní úvod (9:00 - 10:00)

Prováděcí předpisy nového zákona o odpadech
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP

o Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

o Katalog odpadů

o Metodické pokyny

Prováděcí předpisy zákona o výrobcích s ukončenou životností
Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP

o Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

o Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

o Předmět úpravy

o Způsob vedení evidencí

o Nové požadavky pro zpracovatele

II. panel - Nakládání s odpady a evidence podle nové legislativy (10:00 - 13:00)

Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ
Ing. Jitka Lochovská - INISOFT Consulting s.r.o.

o Kdo je původcem odpadu, nakládání se stavebními a demoličními odpady, předávání kovového odpadu, zapojení do systému obce, zařazování odpadu, upuštění od třídění, vedení průběžné evidence, ohlašování

o Shromažďování odpadu, skladování odpadu u původce, předávání vybraných výrobků s ukončenou životností, místa zpětného odběru

Přeprava odpadů
Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

o Dopravce - povinnosti

o Přeshraniční přeprava odpadů

o Přeprava nebezpečných odpadů

§ SEPNO

§ ADR v silničním zákoně

Znalost kvality odpadů jako základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady
Mgr. Tomáš Ondrůšek - expert na ŽP a podnikovou ekologii

o Povinnost původce znát kvalitu svých odpadů, zejména v návaznosti na další způsob nakládání oprávněnými osobami a dalšími souvisejícími povinnostmi

o Důležitost komunikace původce a oprávněné osoby, doklady související s nakládáním s odpady

o Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - kdy se provádět nemusí a kdy ano

o Příklady z praxe

Obchodování s odpady - nové možnosti pro původce odpadů podle nového zákona o odpadech
Ing. Tomáš Lank - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

o Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace

o Mobilní zařízení x obchodník

o Zprostředkovatel a jeho povinnosti

o Nezbytné znalosti původce odpadu

III. panel - Předcházení vzniku odpadů (14:00 - 16:00)

Aktuální povinnosti v rozšířené odpovědnosti výrobců při uvádění výrobků na trh, ekomodulace
Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

o Plnění povinností při uvádění výrobků na trh v ČR z hlediska nové právní úpravy (zákon o výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech)

o Přechod povinných osob na nový režim

Recyklace obalových odpadů
Ing. Petr Balner, Ph.D. - EKO-KOM

o Povinnosti obalářského průmyslu ve vazbě na novelu zákona o obalech a plnění cílů CEP a SUP

o Současný stav a strategie pro dosažení cílů v období 2025-2030

Environmentální dopady obalů z pohledu celého životního cyklu
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

o Nové materiálové kombinace obalů

o Koncept hodnocení environmentálních dopadů obalových materiálů z pohledu celého životního cyklu

o Výhody a nevýhody běžných obalů z pohledu jejich dopadů na životní prostředí

On-line konference Odpady v podnikové ekologii

Termín: 18. května 2021
Moderátor konference:
Ing. Tomáš Lank (UJEP - Ústí nad Labem)

Bližší informace o programu a registrace: www.kursy.cz

Pořadatel:

Verlag Dashöfer, spol. s. r. o.

Evropská 423/178,

160 41 Praha 6

Organizační garant:

Ing. Kristýna Lanová, lanova@dashofer.cz

RS: 533101
Obr. zdroj: AdobeStock

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí