Úterý, 6. prosince 2022

Spouštíme nový nástroj pro prezentaci vybraných zátěží životního prostředí Envirometr

Spouštíme nový nástroj pro prezentaci vybraných zátěží životního prostředí Envirometr

Každou hodinu, minutu a vteřinu vytváříme kontinuální tlak na životní prostředí a ekosystémové služby, na kterých je naše společnost existenčně závislá. Jak tento tlak vypadá v čase, simuluje na vybraných ukazatelích životního prostředí v ČR Envirometr https://issar.cenia.cz/envirometr/, který vyvinula CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Účelem Envirometru je zvýšit povědomí o zátěži životního prostředí. Roční datové úhrny představují pro běžného uživatele těžko představitelná množství. Většina lidí, odborníky nevyjímaje, má problém představit si třeba milion tun. Naopak informace, že za krátkou dobu od načtení stránky se vyprodukovalo pět tatrovek emisí a byla zabrána zemědělská půda velikosti dětského hřiště, už poskytuje perspektivu, kterou z ročních úhrnů nelze získat.

Envirometr vychází z reálných dat, která jsou sbírána jednak CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, ale i dalšími institucemi, např. Českým statistickým úřadem, státní správou, Českým hydrometeorologickým ústavem atd. Všechna data jsou dostupná v Informačním systému statistiky a reportingu životního prostředí ISSaR a jsou řádně opatřena zdrojem. Pro potřeby Envirometru jsou roční data pro daný fenomén přepočtena na vteřinový krok a následně na nativní jednotky.

Cílem Envirometru primárně není poskytovat data, ale nabídnout perspektivu, kterou data na hlavním datovém portálu ISSaR neumožňují. Pro prezentaci na Envirometru byly proto vybrány ukazatele, které jsou nejen důležité, ale zároveň mají lidsky uchopitelný vteřinový rozměr.

Pro podrobnější prezentaci a hodnocení složek a stavu životního prostředí v České republice pak slouží např. Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR (tzv. krajské zprávy), Statistická ročenka životního prostředí ČR a další odborné monografie, např. Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky, kde je celá řada pojmů vysvětlena.

Zdroj: CENIA
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů