Pátek, 1. března 2024

Česká inspekce životního prostředí oslavila své třicátiny

Česká inspekce životního prostředí oslavila své třicátiny

V úterý 19. října proběhla na půdě inspekce skromná oslava věnovaná jejímu třicetiletému výročí (1991 - 2021). Kromě některých zaměstnanců z oblastních inspektorátů se akce zúčastnilo i několik pamětníků a zástupci organizací resortu životního prostředí, z nichž si někteří v závěru vzali slovo a popřáli inspekci mnoho úspěchů do dalších let. Pozvaní byli kromě zesnulého Ing. Jana Slance všech sedm ředitelů, kteří v minulosti inspekci vedli. Dostavili se nakonec Ing. Marie Šeborová a Ing. Michael Barchánek.

oslava_div Oslavy se zúčastnilo zhruba padesát lidí

Jako první vystoupil současný ředitel Erik Geuss (v pořadí devátý ředitel), který se zamyslel nad tím, jak se životní prostředí a inspekce jako taková promítla do jeho života. Kromě jiného si ve svém projevu zasteskl nad velice nízkým finančním ohodnocením inspektorů, u nichž jakoby stát hřešil na jejich fandovství a zaujetí pro přírodu, které věnují svou vysokou odbornost a osobní nasazení za velice nízkou mzdu. ,,Od počátku jsem cítil na všech fórech vůči dnešnímu oslavenci respekt," uvedl ředitel Geuss. ,,Respekt odborný i lidský. Respekt k činnosti, která je z definice nevděčná a náročná nejen na odborné znalosti, ale i na charakter a chování kontrolujících." Jen okrajově se pak dotkl kalamity na Bečvě, a to v souvislosti se zúčtováním své práce za uplynulých sedm let. Tu ohodnotil jako odbornou, maximálně objektivní a důsledně apolitickou, ve smyslu padni komu padni. ,,Bohužel se vyskytla jedna výjimka, a tou se stala nešťastná havárie na Bečvě v září 2020. Politizace této kauzy vznikla mimo inspekci, která však neměla a nemá možnosti efektivně se bránit spoustě mediálních a politiky opakovaných nepravd a útoků," uvedl ředitel Geuss.

Oslava_Geuss2 Prvním přednášejícím byl ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss

Poté se mohli přítomní seznámit s vývojem inspekce s ohledem na různé aspekty - například v jen lehce se zvyšujícím počtem inspektorů za třicet let v poměru s mnohonásobně větším množstvím podnětů, s vývojem počtu rozhodnutí a podobně. Ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence pak spolu s ředitelem odboru ochrany lesa, přírody a CITES Janem Klapušem přiblížili rozsah a vývoj činnosti odborných oddělení inspekce.

Svými vzpomínkami přispěli i přítomní pamětníci. Ředitel pražského inspektorátu Václav Beroušek vysvětlil počátky inspekce, jak se jednotlivé resorty slučovaly a vznikaly. K počátkům inspekce se vyjádřil i pamětník Pavel Šulc, který pomáhal vytvářet Oblastní inspektorát v Havlíčkově Brodě. Bývalý vedoucí oddělení ochrany ovzduší se zmínil o počátečních problémech při práci inspektorů přímo v terénu a o jejich praktických činnostech. Ing. Jaroslav Růžička patří mezi největší odborníky v oblasti ochrany vod - tímto tématem se také zabývá už od 60. let minulého století. Svým příspěvkem objasnil vývoj vodohospodářské činnosti v naší zemi ještě před vznikem stávající inspekce. Další pamětník - Václav Kortus - pracoval na ochraně ovzduší na Ostravsku. Velice živým způsobem přiblížil boj za lepší ovzduší v tomto specifickém regionu ještě za socialismu, kdy ochrana životního prostředí byla v pozadí společenského zájmu. Jako perličku vytáhl i téma slepého inspektora, který na inspekci v jejích dřevních dobách působil. S aktuálním tématem vystoupil ředitel olomouckého inspektorátu David Petr, který rozebral pikantní případ, kdy pod rouškou inspekční kontroly policie odhalila a poté zlikvidovala drogový gang, jenž řídil monopolní výrobu a distribuci pervitinu nejen pro oblast Olomoucka, ale i části Slovenska, Polska a Rakouska.

Svou troškou ze svých vzpomínek přispěli i někteří přítomní bývalí ředitelé inspekce. Konkrétně tedy Ing. Marie Šeborová, která inspekci řídila v letech 1993 až 1997 a Ing. Michael Barchánek, který byl pověřený řízením ještě před paní Šeborovou v letech 1992 až 1993. Svou spokojenost s celou akcí vyjádřilo potleskem zhruba padesát přítomných diváků.

Oslava_Šulc Pamětník Pavel Šulc pomáhal počátkem 90. let vytvářet Oblastní inspektorát v Havlíčkově Brodě.


Oslava_Růžička Ing. Jaroslav Růžička stále patří mezi největší odborníky v oblasti ochrany vod.

Oslava_Kortus Václav Kortus pracoval na ochraně ovzduší na Ostravsku dokonce ještě za socialismu.

Oslava_Šebo Ing. Marie Šeborová řídila inspekci v letech 1993 až 1997.

Oslava_Bar Ing.Michael Barchánek byl pověřený řízením inspekce v letech 1992 až 1993.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů