Úterý, 27. února 2024

Obnovitelné zdroje předstihly uhlí jako hlavní zdroj pro výrobu elektřiny

Obnovitelné zdroje předstihly uhlí jako hlavní zdroj pro výrobu elektřiny

Evropská komise minulý týden přijala tzv. zprávu o stavu energetické unie, která se zaměřuje na hodnocení toho, jak EU pokračuje v přechodu na bezemisní ekonomiku. Zpráva ukazuje, že obnovitelné zdroje energie v roce 2020 přeskočily fosilní paliva jakožto hlavní zdroj výroby elektřiny. Zatímco podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny byl v loňském roce 38 %, z fosilních paliv bylo vyrobeno 37 % elektřiny. 9 členských států již kompletně přestalo využívat uhlí jako zdroj energie, 13 dalších států má závazné termíny pro ukončení spalování uhlí a 4 další o zavedení tohoto termínu momentálně jednají. V porovnání s rokem 2019 se emise skleníkových plynů snížily o 10 %, oproti roku 1990 o 31 %. Zpráva dále uvádí, že spotřeba primární energie loni klesla o 1,9 % a konečná spotřeba o 0,6 %.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů