Úterý, 6. prosince 2022

Mobilní aplikace podpořená ČRA pomáhá zambijským farmářům lépe odolávat klimatickým změnám

11. listopadu 2021
Mobilní aplikace podpořená ČRA pomáhá zambijským farmářům lépe odolávat klimatickým změnám
V letošním roce bude v Zambii ukončen úspěšný čtyřletý projekt s názvem "Agribusiness pro život - živobytí, inovace, výživa & empowerment", jehož cílem je zvýšení zemědělské produktivity a příjmů 125 středně velkých zemědělců a 22 kooperativ prostřednictvím budování kapacit, rozvoje hodnotového řetězce a přístupu na místní trhy. Projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou a realizovaný Charitou ČR využívá i mobilní aplikaci, která poskytuje informace o počasí i další data cenná pro hospodaření drobných rolníků i větších místních zemědělských družstev. Projekt se zaměřuje na budování kapacit družstev a středně velkých zemědělců, aby mohli své zemědělské podnikání provozovat produktivně a ziskově. Proběhla školení členů správních rad i členů kooperativ týkající se řádné správy a zlepšení řízení a zároveň došlo k podpoře žen farmářů v převzetí aktivních rolí ve vedoucích pozicích. Vybrané kooperativy a zemědělci získali technické kapacity v oblasti mechanizace, vývoje hodnotových řetězců, technologií zpracování potravin a diverzifikace založené na identifikovaném hodnotovém řetězci a analýze trhu. Odborníci z České zemědělské univerzity v Praze také vyvinuli diagnostické a monitorovací systémy, které zaručí kvalitu technické realizace. ,,V Zambii dlouhodobě pomáháme místním farmářům zvýšit výnosnost produkce, učíme je efektivním metodám hospodaření a představujeme i zemědělské inovace. Tou nejnovější je mobilní aplikace, která poskytuje informace o počasí i další data cenná pro hospodaření drobných rolníků i větších místních zemědělských družstev," říká projektová koordinátorka v Charitě Česká republika v Zambii Mutinta Shandele. Mobilní aplikace Terra Crop App vznikla ve spolupráci s českým start-upem Big Terra v rámci projektu AgriBusiness for LIFE financovaného Českou rozvojovou agenturou.

V Zambii hraje zemědělství významnou roli a závisí na něm obživa značné části tamních obyvatel. Klimatické změny nicméně přináší do už tak nepředvídatelného sektoru ještě více nejistoty. Mobilní aplikace Terra Crop App si klade za cíl přispět k efektivnějšímu zemědělství a lepší odolnosti zambijských farmářů vůči dopadům klimatických změn.

,,Chceme přispět k trvale udržitelnému zemědělství v globálním měřítku, a to prostřednictvím poskytování informačního servisu farmářům v různých lokalitách," přibližuje zakladatel společnosti Big Terra, Pavel Juruš, motivaci pro vývoj aplikace pro zambijské farmáře a dodává: ,,Informace získáváme analýzou satelitních dat, klimatických modelů a modelů počasí a výnosů plodin. Výsledkem je služba šitá na míru lokálním potřebám, přispívající k odolnosti místních farmářů vůči změnám klimatu."

Aplikace Terra Crop Zambia obsahuje informace o počasí, vhodných plodinách pro dané období i postupech, jak zvýšit výnosnost produkce. Farmáři získají tipy, jak se přizpůsobit povětrnostním podmínkám, měnícím se pod vlivem klimatické změny, a jak zajistit, aby jimi používané metody vedly k dlouhodobě udržitelným výsledkům. Aplikace farmářům pomáhá například správně plánovat setbu, péči o plodiny a sklizeň, vyvarovat se ztrátám způsobeným kobylkami a jinými škůdci, záplavami či suchem. Aplikace zároveň uživatelům umožňuje sdílet důležité informace místních úřadů, odborníků, nevládních organizací či soukromého sektoru.

Aplikace přístupná pro uživatele systému Android byla vyvinutá ve spolupráci se třemi zemědělskými družstvy v Zambii, konkrétně jde o družstva Katongo z Mongu, Kalale z města Nkeyema a Twapenga Multi-Purpose Cooperative z distriktu Mumbwa. Nyní je Terra Crop Zambia přístupná pro další vývoj a využití místními partnery. ,,Místní farmáři mají zájem porozumět povětrnostním vlivům, aby věděli, jaké mají pěstovat plodiny a kdy. Aplikaci zatím vyzkoušelo 20 farmářů během pilotní fáze a podle jejích slov je aplikace uživatelsky přívětivá a jsou s ní velmi spokojení," doplňuje Mutinta Shandele. Do konce projektu by aplikaci mělo používat až 50 procent farmářů z 22 družstev (více než 400 členů), se kterými Charita v rámci tohoto projektu spolupracuje.

Projekt Agribusiness for LIFE (Life, Innovation, Food & Empowerment), v rámci kterého vznikla aplikace Terra Crop App, podporuje 22 místních zemědělských družstev a 125 jednotlivých farmářů v 5 zambijských oblastech - ze Západní provincie jsou to okresy Mongu, Limulunga, Kaoma, Nkeyema a z Centrální provincie oblast kolem okresu Mumbwa. Projekt začal v červenci 2018 a je financován Českou rozvojovou agenturou. Farmářům, kteří jsou zapojeni do projektu, pomáhá zvýšit produktivitu a příjmy a zároveň podporuje rozvoj malých a středních družstev, jejich finanční gramotnost a poskytujeme jim odborné vzdělávání.

V rámci projektu pomáhá Charita ČR také místním zemědělcům dostat jejich produkty na trh. A to ve spojení se zambijským start-upem Lima Links, který poskytuje digitální platformu umožňující farmářům přístup na místní trhy.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů