Úterý, 27. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. listopadu 2021

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 10. listopadu 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 44. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemních vod. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení.

Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesají, v povodí Jizery jsou hladiny toků mírně rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály jsou průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 85 % Qm, jen ojediněle dosahují průměrných až mírně nadprůměrných hodnot. V povodí Vltavy, Labe a Dyje se profily s vodnostmi pod Q355d téměř nevyskytují, v povodí Odry a Moravy po Dyji je hydrologické sucho zaznamenáno cca na 20 % hlásných profilů.

Hladiny vodních nádrží byly v uplynulém týdnu setrvalé nebo jen slabě kolísaly. Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů