Pátek, 1. března 2024

První školní les do kapsy již existuje i v ČR!

První školní les do kapsy již existuje i v ČR!

Lepší oslavu letošního Dne Stromů (20. 10.) si snad ani nelze představit! J Roční příprava se zúročila a ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021 byl u ZŠ Jana Wericha v Praze - Řepích vysazen první školní les do kapsy.

CO TO VLASTNĚ JE ŠKOLNÍ LES DO KAPSY?

Jedná se o lesík, o průměrné rozloze odpovídající ploše tenisového kurtu u školy v městském prostředí, kde pro přírodu obvykle není příliš místa. Znamená to také, že tento lesík si neklade na cíl zalesnit velké holosečné plochy a vyřešit např. kůrovcovou kalamitu, jeho posláním je přiblížení přírody dětem a dětí přírodě. Vztah k přírodě se nejlépe pěstuje přímo venku, v zeleni.

Školní les do kapsy je inspirován konceptem Tiny Forest, který do ČR ,,zavlekl" Honza Froněk, vedoucí programu LES VE ŠKOLE, z jedné své pracovní cesty v Holandsku.

Tiny Forest (doslova přeloženo jako malý lesík) začal prosazovat zhruba před 10 lety indický inženýr Shubhendu Sharma (1) jako smysluplnou a krásnou možnost, jak podpořit život a vytvořit příjemné prostředí na vlastní zahradě nebo na firemním dvorku. Rozvíjel dobře prověřenou metodu výsadby původních lesů podle Dr. Miyawakiho (2) a změnil téměř ze dne na den svoji profesi z inženýra v automobilovém průmyslu k výsadbě lesíků (3).

V roce 2015 pozvali pana Sharmu (4) do Holandska, aby zkusil svoji metodu i v podmínkách Evropy. Nedaleko Amsterdamu tak roste první evropský Tiny Forest. Příležitosti se chopila blízká univerzita a od založení mapují biodiverzitu na experimentální a kontrolní ploše. Výzkumy užitečnost lesíka potvrzují a v Holandsku proto vzniklo za posledních 5 let již 100 podobných lesíků - díky šikovné, na důkazech založené, argumentaci, a díky nadšení a zapojení mnoha škol a komunit.

CO ZAHRNOVALA PŘÍPRAVA LESÍKU U ZŠ JANA WERICHA?

Výsadbě samotné samozřejmě předcházelo mnoho úkonů - jednání o pozemku, prověření existence, resp. neexistence sítí na pozemku, zajištění souhlasných stanovisek a finančních zdrojů, spolupráce s lesnickým odborníkem z Katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity (ČZU), půdní rozbor a příprava pozemku na výsadbu.

Na půdním rozboru (měsíc před výsadbou) se podíleli žáci sedmé třídy za pomoci know-how kolegů z dalšího programu vzdělávacího centra TEREZA - GLOBE. Za pomoci krumpáčů, rýčů a speciálních půdních sondýrek dokázali žáci vytáhnout ze země neporušených 80 cm půdního profilu. Kvalita půdy byla vyhodnocena celkem na 5 místech (barva, zrnitost, množství humusových částic apod.). Pro stromy byla místní zemina shledána jako vyhovující, nebylo tedy nutné půdu nijak vylepšovat a zbývalo jen strhnout travní drn pomocí bagru. Zde bylo ohlídáno, aby byly odstraněny jen travní drny. Objevila se místa, kde byla zřejmá stavební činnost (sídliště je z 80. let 20. století), většina plochy ale byla bez závady.

S dětmi dále ve škole proběhla diskuze o tom, jaké stromy by na toto místo bylo vhodné vysadit. Měly už za sebou procházku po okolí, kdy mapovaly dřeviny v okolí školy. Finální návrh druhové skladby sazenic připravil Ing. Vladimír Janeček, Ph.D., kterému děti nakonec daly přezdívku ,,doktor lesník."

DEN ,,D"

Výsadba samotná byla ,,třešničkou na dortu" celé akce. Do koordinace výsadby se aktivně zapojili žáci devátých tříd ZŠ Jana Wericha. Potvrdila se teorie, že svěření kompetencí a vytváření něčeho smysluplného je pro žáky velkou motivací ke skvělému výkonu. Zapojilo se i několik dalších dobrovolníků z korporátní firmy. Žáci dále připravili ke slavnostnímu otevření lesa pro rodiče a přátele školy několik stanovišť s různými aktivitami.

Lesík u ZŠ Jana Wericha má rozlohu přibližně 400 m2 a bylo zde vysazeno 1000 stromků! Jsou mezi nimi např. duby, habry, lípy, vrby, olše a další. Je počítáno také s prostorem pro žáky, který bude aktivně využíván při výuce venku.

Po výsadbě byly slyšet pozitivní odezvy ze všech stran, nejen od hlavních aktérů - žáků, ale také od učitelů, rodičů, zástupců městské části Prahy 17, dobrovolníků a ostatních účastníků. Celkově báječná atmosféra!

Školní les do kapsy bude vyžadovat v prvních několika málo letech od svého založení extenzivní péči v podobě zálivky v období sucha a pletí okolo sazenic stromů, aby stromy ,,vyhrály" v konkurenčním boji s jinými rostlinami a pleveli o prostor k růstu.

Děkujeme, kromě týmu spolupracovníků z TEREZY, odvážné paní učitelce Ivetě Javůrkové ze ZŠ Jana Wericha, že do toho šla s námi. Panu Vladimíru Janečkovi z ČZU za elán a zajištění sazenic. Podporovatelům pak za to, že lesík mohl fyzicky vzniknout. Za lesní atmosféru děkujeme i trubačům ze Střední lesnické školy v Křivoklátě, za zalití sazenic hasičům z Prahy 17. Největší poděkování patří ale dětem ze ZŠ Jana Wericha a studentům gymnázia Mensa, že s výsadbou pomohli, a to s velkým nadšením!

Věříme, že právě tito lidé se stanou inspirací pro další školy, které mají chuť vytvářet trvalé hodnoty ve svém okolí a dají šanci svým žákům najít si k přírodě tu nejkratší cestu. Jsme přeci jen nedílnou součástí přírody.

ZAPOJÍTE SE?

My v TEREZE určitě chceme ve výsadbě školních lesů do kapsy pokračovat a potřebujeme spojence - školy, které tento koncept osloví.

Chceme také Vám pomoci v takto mladém porostu vyučovat, připravujeme proto metodiku s lekcemi speciálně pro malé a mladé lesní plochy. Tuto myšlenku již podporují i samotní žáci aneb, jak nám sdělil jeden žák devátého ročníku ZŠ Jana Wericha: ,,Lesík je super v tom, že má potenciál nám zlepšit školní výsledky, neboť díky vytváření kyslíku nám okysličuje mozky!" J

Chce mít i Vaše škola obdobný školní lesík, který nejen, že zlepší stav životního prostředí, ale zpestří Vám školní výuku a budete aktivně podporovat pozitivní vztah žáků k přírodě? Kontaktujte nás, se vším Vám rádi v TEREZE pomůžeme.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Magistrátu hl. města Prah a společností ČEPS a Ekolamp.

(1) Volně dostupné z https://edepot.wur.nl/446911

(2) Prezentace na TEDu v češtině https://www.ted.com/talks/shubhendu_sharma_how_to_grow_a_forest_in_your_backyard?language=cs

(3) Pro zájemce je volně dostupná metodika výsadby zde https://www.dropbox.com/s/pgofw7noxmpfwxg/Miyawaki%20Methodology%20Explained.pdf?dl=0

(4) Video o tvorbě lesíka s panem Sharmou v Holandsku https://www.youtube.com/watch?v=MDSlft037gk

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů