zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kontrolní systém podle havarijní vyhlášky a jeho funkce

25.11.2021
Havárie
Kontrolní systém podle havarijní vyhlášky a jeho funkce

Je-li příslušným správním orgánem shledáno, že kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek neplní ani jednu z alternativně předpokládaných funkcí, dopouští se uživatel závadných látek porušení § 3 odst. 2 havarijní vyhlášky ,,jako celku", neboť nezajistil plnění alespoň jedné z funkcí, přičemž správní orgán nemůže sám určovat, kterou z funkcí měl uživatel využít a zařízení používané při nakládání se závadnými látkami odpovídajícím způsobem vybavit.

Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (dále jen ,,havarijní vyhláška"), kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní, tedy musí plnit, alespoň jednu z těchto funkcí:

a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka,

b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového prostředí povrchových a podzemních vod,

c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,

d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo

e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu na okolní prostředí.

Smyslem ustanovení § 3 odst. 2 havarijní vyhlášky je ochrana životního prostředí zejména před jeho znečištěním a následným nevratným či těžko napravitelným poškozením. Tento sledovaný účel bude naplněn tehdy, pokud budou fungovat kontrolní mechanismy zajišťující to, aby k nežádoucím únikům závadných látek nedocházelo, resp. aby v případě zjištění minimálního úniku závadné látky bylo možno přijmout adekvátní a rychlá opatření.

Ze znění citovaného ustanovení vyplývá, že kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek musí plnit alespoň jednu z vyjmenovaných funkcí. Volba konkrétního mechanismu, který bude splňovat alespoň jedno z funkčních kritérií, je na uživateli závadných látek. Výběr mechanismu se bude odvíjet od druhu závadné látky a způsobu, jakým s ní uživatel nakládá, fakticky to ale bude vždy uživatel, který ponese odpovědnost za fungující kontrolní systém.

Je-li příslušným správním orgánem shledáno, že kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek neplní ani jednu z alternativně předpokládaných funkcí, dopouští se uživatel závadných látek porušení § 3 odst. 2 havarijní vyhlášky ,,jako celku", neboť nezajistil plnění alespoň jedné z funkcí, přičemž správní orgán nemůže sám určovat, kterou z funkcí měl uživatel využít a zařízení používané při nakládání se závadnými látkami odpovídajícím způsobem vybavit.

Předpokladem kontrolních mechanismů zajišťujících efektivní ochranu životního prostředí je jejich kontinuální a nepřetržité fungování. K ochraně životního prostředí nijak nepřispěje, je-li předmětné zařízení sice vybaveno odpovídajícím systémem, avšak tento je, lhostejno z jakých důvodů, odpojen (resp. nezapojen).

Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí