Pátek, 1. března 2024

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Citace: 413/2021 Sb. Částka: 187/2021 Sb.
Na straně (od-do): 5634 Rozeslána dne: 19. listopadu 2021
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 26. listopadu 2021 Datum účinnosti od: 20. listopadu 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Předpis mění: 100/2001 Sb.413

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů