Úterý, 27. února 2024

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. 12. 2021

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. 12. 2021

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu na území ČR celkově normální. Hladina převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu. Vydatnost pramenů na území ČR byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zhoršil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v listopadu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A) a permokarbonu středních a západních Čech (8B). Silně podnormální byla hladina v části jihočeských pánví (2D) a cenomanu východočeské křídy (7A). Mírně podnormální byla hladina v části jihočeských pánví (2C), permokarbonu středních a západních Čech (8A), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6A, 6D). Mírně nadnormální byla hladina v části moravského terciéru (3A). Silně nadnormální byla hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. V ostatních oblastech byla hladina normální. Oproti předcházejícímu měsíci se stav hlubokých zvodní příliš nezměnil, pouze se mírně zhoršil stav části jihočeských pánví (2C), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6A). V žádné skupině hg rajonů, stejně jako v září a říjnu, nedošlo ke zlepšení stavu.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé s převažující tendencí mírného poklesu.
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně výrazně podprůměrné, nejčastěji
v rozmezí od 25 do 65 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zhoršila, v povodí Vltavy a Dyje zůstala podobná.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80-100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů