Úterý, 27. února 2024

Státní pozemkový úřad spustil vlastní geografický portál

Státní pozemkový úřad spustil vlastní geografický portál

Státní pozemkový úřad (SPÚ) spouští pro veřejnost vlastní geografický portál. V rámci tohoto veřejného informačního systému budou uživatelům poskytovány aktuální a přehledné geografické informace vztažené k agendám SPÚ.

,,Pro veřejnost je Geoportál zajímavý zejména díky své centralizaci agend a možnosti zobrazení v internetovém prohlížeči bez nutnosti instalace dalších programů," uvedl Ing. Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu. Přínos pro zemědělce je zejména díky přehlednému zobrazení informací o bonitovaných půdně-ekologických jednotkách (BPEJ) ve všech katastrálních územích nebo poloze odvodňovacích zařízení. Pro odbornou i laickou veřejnost jsou k dispozici navržená i realizovaná opatření pozemkových úprav a nabídky nemovitostí k pronájmu či prodeji.

Geoportál je k dispozici na adrese https://geoportal.spucr.cz/. Byl implementován jako dílčí etapa zakázky Centralizované řešení GIS realizované dodavatelem Asseco Central Europe, a.s..

Realizace samotného projektu GIS byla zahájena v dubnu 2020, v březnu letošního roku byla dokončena základní část a 31. 8. 2021 byla dokončena druhá etapa dodávky včetně zmiňovaného Geoportálu. Cena celé implementace interního i externího řešení je 4 930 000,- Kč, přičemž částka za Geoportál odpovídá cca 500 000,- Kč.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů