Středa, 24. července 2024

Úspěšný projekt ČRA na záchranu mongolských lesů má za sebou poslední misi českých expertů

Úspěšný projekt ČRA na záchranu mongolských lesů má za sebou poslední misi českých expertů

Koncem loňského roku byl v České televizi k vidění dokument o rozvoji lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku. Snímek podrobně přiblížil práci českých lesnických expertů, jejichž cílem bylo mimo jiné naučit mongolské učitele lesnictví a jejich studenty sběru terénních dat. Šlo o poslední projekt v rámci programu Vysílání expertů podpořený Českou rozvojovou agenturou, který se zaměřil na výzvy, jimiž se v oblasti lesnictví snaží Mongolsko čelit klimatické změně.

I když velkou část území Mongolska tvoří stepi, celkově má tato země zhruba deset až čtrnáct miliónu hektarů lesů, což je pro srovnání tolik, kolik má Česká republika, Slovensko a Polsko dohromady. Lesy slouží tamním obyvatelům - nomádům a jejich stádům - jako zdroj vody, zajišťují stín při vysokých teplotách a jsou zdrojem obživy. Bohužel ale v poslední době čelí Mongolsko kvůli změnám klimatu v oblasti lesnictví značným problémům, které mají dopady jak na sociální, tak i ekonomický život obyvatel. Protože mongolské lesnictví postrádá vzdělané a zkušené odborníky, kteří by mohli přispět k udržitelnému hospodaření v tamních lesích, podpořila Česká rozvojová agentura několik navazujících projektů zaměřených na zvýšení odbornosti mongolských expertů pracujících v oblasti lesnictví.

V rámci tříletého projektu Mongolské lesnictví ve vývoji: pokročilá odbornost v lesním plánování a hospodaření, který navazoval na předchozí předávání expertízy projektu Rozvoj lesů a genofondu místních lesních ekotypů, se uskutečnila na začátku listopadu loňského roku poslední cesta českých lesnických expertů do Mongolska. 1. listopadu proběhlo setkání českého týmu s mongolskými členy mezinárodního univerzitního konsorcia na půdě National University of Mongolia (NUM) včetně debaty na téma výběru lokalit k prezentaci lesnického managementu. Ze setkání bylo patrné, že mongolští partneři stojí o další spolupráci. Dále se uskutečnilo setkání českého týmu se zástupci německé rozvojové agentury GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) s tématy demonstrace různých aspektů a úrovní lesnického managementu na totožných lokalitách či voda a pastva jako hlavní limity hospodaření v časech klimatické změny.

Během cesty proběhlo také setkání českého týmu na ambasádě ČR v Mongolsku, kde byla přislíbena podpora ambasády v lesnických aktivitách a lesnických projektech i v budoucnu. Následovaly přednášky českých expertů pro akademiky a studenty na School of Agronomy and Business (MULS) a terénní výjezdy. ,,První zamířil do lokality Darchan, kde jsme shlédli výsadby z roku 2017, změny po rekonstrukci objektu a navštívili školní skleníky založené už roku 2015. V rámci terénního výjezdu do lokality Zulzaga jsme zkontrolovali výsadbu borovice z roku 2017, stav rekreačních lesů v oblasti a zkonzultovali záměr založení druhé školky v údolí Zulzaga," říká projektový koordinátor Antonín Kusbach.

V závěru expertní cesty navštívil český tým družstvo Domogt Shariin Gol, kde probíhal lesnický projekt v letech 2015-2018. ,,Zde došlo ke stažení dat a kontrole měřících senzorů TOMST, které jsou rozmístěny v dominantních lesních typech na majetku Domogt. Seznámili jsme se s vývojem hospodaření, hlavně pracemi ve školce, semenném sadu a stavem zalesnění z roku 2016-17. Během dvou ,,covidových" let došlo na majetku k mnoha změnám, poslední vývoj je však pozitivní a směřuje ke konkrétnímu cíli, tj. soběstačnost financování družstva," dodává Antonín Kusbach.

Cílem projektu bylo přispět k zachování genofondu mongolských dřevin a ukázat cestu k dlouhodobé udržitelnosti kvalitního lesního hospodaření.

Na 26minutový dokumentární film o tomto projektu podpořený Českou rozvojovou agenturou se můžete podívat zde.

Webové stránky projektu najdete zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů