Stát uspěl v prvním sporu s provozovateli elektráren kvůli odpadu z panelů

Stát uspěl v prvním sporu s provozovateli elektráren kvůli odpadu z panelů

Česká republika nebude hradit provozovatelům fotovoltaických elektráren škodu, která jim vznikla v souvislosti s likvidací elektroodpadu ze solárních panelů. Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání ministerstva životního prostředí, změnil rozhodnutí pražských soudů a zamítl žalobu společnosti Vysočina Wind, která požadovala zhruba 1,6 milionu korun plus úroky. Jde o první rozhodnutí NS v řadě podobných sporů. Vychází z verdiktu Soudního dvora EU. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce.

Vysočina Wind v žalobě vytýkala ministerstvu životního prostředí, že novela zákona o odpadech účinná od ledna 2013 obsahovala ustanovení, které provozovatelům solárních elektráren ukládalo povinnost přispívat na zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z panelů. Evropská směrnice však zároveň vyžadovala, aby náklady na odstraňování odpadu z panelů nesli jejich výrobci. Stát podle žaloby nepromítl směrnici správně a včas do českého právního řádu, a způsobil tak provozovatelům elektráren škodu.

NS od roku 2019 obdržel deset dovolání v typově shodných sporech mezi provozovateli a státem. Podle statistik je takových sporů v Česku na 230, požadavky ze strany provozovatelů vůči státu činí dohromady přibližně dvě miliardy korun, uvedl mluvčí NS Petr Tomíček.

Nejvyšší instance se před dvěma lety obrátila s předběžnou otázkou na Soudní dvůr EU. Letos soudní dvůr rozhodl tak, že směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních částečně zrušil, a to právě v bodu, který ukládal povinnost financovat náklady na likvidaci panelů z let 2005 až 2012 výrobcům. Rozpor mezi českým právním řádem a evropskou směrnicí tak zmizel, Česko mohlo náklady přenášet na provozovatele elektráren.

"Odpovědnost žalované (České republiky) za škodu odpovídající částkám, které žalobkyně (Vysočina Wind) na těchto nákladech uhradila, je tudíž vyloučena," stojí v rozhodnutí NS.

NS nyní podle Tomíčka rychle rozhodne také o dalších dovoláních v obdobných sporech. Jde o většinu spisů, které leží u nejvyšší instance déle než dva roky. "Je proto předpoklad, že NS brzy velmi výrazně sníží počet svých nejdéle trvajících dovolacích řízení," uvedl Tomíček.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů