Odpady by nás už nemusely ohrožovat nejnebezpečnějšími látkami

Evropský parlament udělal první krok k omezení šíření perzistentních organických látek z odpadů.

Odpady by nás už nemusely ohrožovat nejnebezpečnějšími látkami

BRUSEL - Evropský parlament navrhuje výrazné snížení POPs látek (1) v odpadech tak, aby se nedostávaly zpět do recyklovaných materiálů a životního prostředí. Navržené hodnoty byly přijaty i díky urgencím ekologických organizací, včetně Arniky, která dlouhodobě pracuje na snižování vlivu těchto látek na lidské zdraví.

Krok Evropského parlamentu je klíčový, v minulosti se totiž často již zakázané látky dostávaly zpět do oběhu například recyklací plastů z elektro-šrotu či vraků automobilů. Původní návrh Evropské komise by umožnil příliš vysoké limity dioxinů v odpadech a otevíral tím možnost využívání odpadních materiálů, jakými jsou například popílky ze spaloven odpadů. Ty by se pak v některých státech EU mohly nadále využívat jako materiál pro zakrytí skládek, při stavbě komunikací či dokonce jako přísada při výrobě cementu.

"Jsme skutečně rádi za přijetí tohoto kompromisního návrhu, protože přísnější limity otevírají dveře i omezování exportu materiálů a odpadů s vyšším obsahem POPs - perzistentních organických látek do rozvojových zemí. Bohužel členské státy EU navrhují daleko benevolentnější limity, což je špatná zpráva pro zdraví Evropanů," řekl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady.

Limity navrhované Evropským parlamentem by pomohly omezit také přítomnost toxických látek v recyklovaných materiálech, kterým jsou dnes uživatelé bohužel vystaveni. Přesvědčit bude nyní zapotřebí zejména členské státy, aby se v nadcházejících vyjednáváních přiklonily k pozici Evropského parlamentu.

Arnika a další nevládní organizace podporují přísnější limity kvůli výskytu těchto látek jak ve spotřebním zboží vyrobeném z recyklovaných plastů, tak v půdě, vejcích či rybách, což dokazuje přenos těchto látek v potravinách do lidského těla. ,,Nastavení přísných limitů přinese do budoucna snižování nákladů na zdravotní výdaje spojené se škodlivostí těchto látek (2) , které jsou v zemích EU v řádu miliard EUR ročně", řekl Martin Hojsík, europoslanec a zpravodaj pro novelu evropské legislativy na únorovém semináři Evropského parlamentu, který iniciovaly mezinárodní síť IPEN a sdružení Arnika. Ochrana zdraví musí být podle Hojsíka prioritou. Novela, kterou jako zpravodaj navrhuje, má jasný cíl: méně toxických látek v odpadu, který se recykluje, a tedy lepší ochrana zdraví. Lidé by se tak mohli přestat obávat, že by se používáním recyklovaných produktů vystavovali nebezpečným látkám. ,,Současně bude Evropský parlament pracovat na pravidlech omezujících vývoz toxického a plastového odpadu do zemí mimo OECD," doplnil.

Jediným politickým klubem, který navrhoval mírnější limity, byla skupina Evropských konzervativců a reformistů, konkrétně europoslanec ODS Alexandr Vondra, který dlouhodobě odmítá návrhy EU na přísnější legislativu v oblasti ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Přehled navrhovaných limitů jednotlivých skupin perzistentních organických látek

Skupina POPs

Návrh Evropské komise

Návrh Evropského parlamentu

Návrh členských států EU = Evropské Rady

Polybromované difenylethery

(suma PBDEs)

Tetra, penta-, hepta-, hexa-, deka-BDE

500 mg/kg snížená na 200 mg/kg po 5 letech

200 mg/kg

500 mg/kg snížená na ne více než 200 mg/kg po revizi Evropskou komisí

Dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly

(PCDD/Fs + dl PCBs)

0,005 mg TEQ/kg

0,001 mg TEQ/kg

0,01 mg TEQ/kg

Chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCPs)

1500 mg/kg

420 mg/kg

1500 mg/kg

Kyselina perfluorooktanová (PFOA), její soli a příbuzné sloučeniny

1 mg/kg

(PFOA a její soli), 40 mg/kg (příbuzné sloučeniny)

0,1 mg/kg (PFOA a její soli), 20 mg/kg (příbuzné sloučeniny)

1 mg/kg

(PFOA a její soli), 40 mg/kg (příbuzné sloučeniny)

Kyselina perfluorohexan-1-sulfonová (PFHxS), její soli a příbuzné sloučeniny

Nově přidaná látka, návrh Komise ji neobsahoval

0,1 mg/kg

(PFHxS a její soli),

20 mg/kg

(příbuzné sloučeniny)

Nově přidaná látka, návrh Rady ji neobsahoval

Hexabromocyclododekan (HBCDD)

500 mg/kg

200 mg/kg snížené na 100 mg/kg v příštích 5 letech

500 mg/kg

(1) Persistent Organic Pollutants neboli perzistentní organické látky jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, patří mezi ně dioxiny, polybromované difenylétery, DDT či perfluorované látky PFOA a PFOS.

(2) Již ve velice malých dávkách mohou způsobit hormonální poruchy a ohrožovat reprodukci všech živočichů. Některé mohou způsobovat rakovinu, ischemické choroby srdeční a infarkt. Poškozují také nervovou soustavu a způsobují poruchy typu ADHD a podobné u dětí. Podílejí se na snížení IQ.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů