Nejnebezpečnější látky světa mají od EU dostat zelenou

Nejnebezpečnější látky světa mají od EU dostat zelenou

POPs látky (perzistentní organické látky) již ve velice malých dávkách mohou způsobit hormonální poruchy a ohrožovat reprodukci všech živočichů, rakovinu, ischemické choroby srdeční či infarkt. Poškozují také nervovou soustavu a způsobují poruchy typu ADHD u dětí. Zpět do recyklovaných materiálů a životního prostředí se dostávají především z nekontrolovaného nakládání s elektroodpadem, spalováním odpadu a dalšími cestami průmyslového znečištění. Přenos těchto látek v potravinách do lidského těla dokazují výzkumy Arniky, která tyto nebezpečné látky našla ve vejcích či rybách.

Evropská Rada během francouzského předsednictví přitom ignoruje planetární limity pro jednu z nejnebezpečnějších skupinu těchto látek dioxiny. V alarmujícím návrhu na zpřísnění limitů pro perzistentní organické látky prosazuje stanovení extrémně vysokých limitů pro rakovinotvorné dioxiny povolené v odpadech, a to na úrovni, která umožňuje průmyslu nakládat s vysoce toxickým odpadem stejně jako s tím komunálním. V době, kdy po celé Evropě probíhají osvětové aktivity prosazující nutnost prevence vzniku karcinogenních onemocnění v rámci týdne proti rakovině, tak členské státy dávají jasně najevo, že preventivní opatření proti vzniku rakoviny jako je přísná kontrola oběhu toxických odpadů s obsahem dioxinů, jsou pro ně druhotné.

Návrh členských států EU ústy Rady Evropské unie přichází navzdory návrhu Evropského parlamentu z tohoto měsíce, který vyzval ke snížení limitu pro dioxiny v odpadech na 1 mikrogram TEQ/kg s tím, že pouze takový limit může vést k výraznému zlepšení situace a ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Místo toho nyní členské státy EU předložily nehorázně vysokou mezní hodnotu pro definici odpadu obsahujícího nebezpečné dioxiny a navrhly hodnotu 10 mikrogramů TEQ/kg. Navrhovaná extrémně vysoká norma pro dioxiny v odpadech by zachovala stávající praxi, kdy zbytky ze spalování odpadů a znečištěné odpady z dalších průmyslových odvětví nejen v Evropě, ale i na celém světě mohou nadále kolovat po zemích EU, případně být dokonce vyváženy za hranice EU.

Členské státy EU ve svém zdůvodnění rozhodnutí argumentují tím, že přísnější limity skupiny nejtoxičtějších látek na světě by vyžadovaly, aby popel a saze z vytápění domácností byly považovány za nebezpečný odpad, jehož likvidace je velmi nákladná a složitá. Jejich odhad však vychází ze zastaralých údajů z 90. let, které již nejsou platné. Novější studie ukazují mnohem nižší obsah dioxinů v popelu a sazích, ale vlády EU tyto nejnovější údaje vůbec nezohlednily.

"Členské státy se zkrátka mýlí ve vědeckých poznatcích a na základě svého chybného přístupu plánují obětovat naše zdraví a ochranu životního prostředí nejen v Evropě, ale celosvětově. Jejich návrh povede k nekontrolovatelnému pohybu vysoce toxických odpadů v rámci EU a otevírá možnost takové odpady dokonce vyvážet za hranice EU. Jejich rozhodnutí jednoznačně zvýhodňuje průmysl spalování odpadů, jehož cílem je volně používat toxický popílek jako stavební materiál. Je to ostuda," říká Jindřich Petrlík, poradce IPEN pro dioxiny a odpady, který působí v České republice.

"Je smutné, že se tak děje v době francouzského předsednictví, které se zavázalo prosazovat omezení toxických látek a zejména látek narušujících hormonální systém. Závazky EU v rámci Zelené dohody zahrnují i příslib čisté recyklaci, a tu si lze jen těžko představit s recyklovanými materiály obsahujícími nejtoxičtější látky na světě," říká Karolína Brabcová, odbornice z Arniky - programu Toxické látky a odpady.

Perzistentní organické látky (POPs) a znečištění plasty jsou považovány za klíčové znečišťující látky, které nedávno vedly k vědeckému závěru, že syntetické látky a materiály překročily globální hranice znečištění (Persson, Carney Almroth et al. 2022). Z údajů vyplývá, že pokud by bylo navržené množství dioxinů v odpadech ponecháno bez kontroly, vznikl by toxický odpad, který by překračoval tolerovatelný příjem dioxinů pro celou lidskou populaci až 133 planet Zemí.

Vysoký limit členských států EU rovněž ignoruje problémy způsobené dioxiny v odpadech, které významně přispívají k celkové kontaminaci životního prostředí a potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v roce 2018 vyzval k sedminásobnému snížení tolerovatelného týdenního příjmu (TWI) dioxinů a zdůraznil, že tento příjem je v EU výrazně překračován.

Návrh členských států přichází těsně před zasedáním Stockholmské a Basilejské úmluvy, jehož začátek je naplánován na období od 6. června v Ženevě a na němž budou tyto limity známé jako Low POPs Content Levels projednány a snad i zpřísněny. Očekává se, že Evropská unie bude prosazovat stejné limity i během zasedání v Ženevě tak, aby se evropské limity staly i limity globálními. Dioxiny a další perzistentní organické látky jsou totiž jedněmi z mála skupin látek, pro něž platí celosvětový zákaz. Nízké limity přijaté v EU tak způsobují ještě vážnější kontaminaci životního prostředí globálně, neboť kontroly pohybu a likvidace odpadů v zemích globálního jihu je minimální s porovnáním s praxí v Evropské unii. "Proto říkáme, že vlády EU obětovávají zdraví celosvětové populace a ospravedlňují znečištění dioxiny, jak dokládají analýzy obsahu dioxinů v potravinovém řetězci na horkých místech zasažených popílkem ze spaloven odpadů," uzavřel Petrlík.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů