S programem Recyklace očima mladého vědce se žáci a studenti vzdělávají venku a badatelsky. Lektoři navštíví celkem 11 krajů

14. června 2022
S programem Recyklace očima mladého vědce se žáci a studenti vzdělávají venku a badatelsky. Lektoři navštíví celkem 11 krajů

Žáci a studenti z 36 škol z 11 krajů z celé České republiky se v květnu a červnu účastní vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části probíhá venku, rozvíjí své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu člověka na přírodu. Vzdělávací akce organizuje školní vzdělávací program Recyklohraní spolu s neziskovými společnostmi Ecobat a Elektrowin s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

,,Především nám jde o to, aby děti vzdělávání s našimi lektory bavilo, bylo praktické a aby si vedle informací odnesly i zážitky. Důležité je také uvědomění, že recyklace je pro životní prostředí šetrnější, než těžba surovin ze Země. A právě třídění baterií a elektrospotřebičů k recyklaci může ovlivnit každý z nás - včetně školáků," vysvětluje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Program mladý vědec je určený pro druhý stupeň základních škol a první ročníky středních škol. Lektoři z Recyklohraní přijedou za žáky a studenty přímo do škol. Vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, a co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás.Školy si vybírají z tematických okruhů recyklace a půda, recyklace a voda anebo recyklace a ovzduší. Žáci a studenti například odebírají vzorky půdy, určují její druh a typ, zkoumají, zda voda obsahuje vzduch, vyzkoušejí si, jak funguje čistírna odpadních vod i jak se likviduje ropná havárie. Součástí jsou hravé pokusy a podpora kritického myšlení. Žáci pozorují přírodu v terénu i v učebně, osvěžují si přitom mezipředmětové vazby.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiály, tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou zkušenost se sběrem a tříděním odpadů se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobných elektrozařízení. Do června 2022 se do programu zdarma registrovalo přes 3 820 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů