Čtvrtek, 23. května 2024

Světový den měst nabídne chytrou komunikaci od Munipolis zdarma

Světový den měst vyhlásilo v roce 2014 Valné shromáždění Organizace spojených národů svou rezolucí 68/239. Očekává se, že tento den výrazně podpoří zájem mezinárodního společenství o globální urbanizaci, posune spolupráci mezi zeměmi a městy při naplňování příležitostí, při řešení výzev urbanizace a přispěje k udržitelnému rozvoji měst po celém světě.

Světový den měst nabídne chytrou komunikaci od Munipolis zdarma
Patronem Světového dne měst je Munipolis - chytrá komunikační síť spojující města a obce, firmy, spolky a další skupiny s jejich členy, obyvateli, rodinami či zaměstnanci. Munipolis je zároveň tým nadšených odborníků s odhodláním měnit prostřednictvím moderních technologií svět k lepšímu.

Globální, ale i česká města dnes stojí před řadou environmentálních i urbanistických výzev. Od těch, které je třeba řešit na národní (anebo spíše mezinárodní) úrovni, po ty, které spadají do dikce místních městských částí nebo dokonce sousedů. Připomenout to má i Světový den měst, který se slaví 31. října.
Podle Ondřeje Švrčka, odborníka na chytrou komunikaci a šéfa komunikační sítě Munipolis, je situace o to komplikovanější tím, jak se mění složení a s ním i potřeby obyvatelstva. Snad nikdy v historii nebyla totiž ,,sousedská společnost" ve městech pestřejší. Na kilometru čtverečním žijí zástupci hned několika různých generací, a pokud chce město spravovat životní prostor ke spokojenosti všech, klade to na něj zcela nové nároky. Univerzální odpověď však překvapivě existuje a je jím komunikace, využívající moderní, ale ve společnosti běžně rozšířené technologie.
,,Zdravě fungující město začíná u zdravých vztahů. A zdravé vztahy nejde vytvářet a posilovat jinak, než vzájemnou komunikací. Protože pouze s podporou občanů dokáží města řešit zásadní výzvy - ať už environmentální nebo jiné - s dopadem na každého jednotlivce," zmiňuje Ondřej Švrček, zakladatel komunikační sítě Munipolis, zásadní roli komunikace. ,,Naštěstí žijeme v době, kdy se můžeme spolehnout na řadu technologií, které zajistí, aby bylo možné s informacemi pracovat co nejjednodušeji a byly inkluzivní. Tedy tak, aby se rovnoměrně dostaly ke všem vrstvám obyvatel."

Obce s komunikačním dluhem jsou křehčí
Že jsou nekomunikující obce výrazně křehčí, dokazují ostatně i průzkumy sdružení AMKOS. Jakkoli může být vedení obce akceschopné a pracovat ve prospěch občanů, důvěra v něj může být kvůli nízké míře dialogu nižší, než by si zasloužily. Řada informací se navíc k vedení nemá šanci dostat, čímž vzniká nesoulad v očekávání občanů a tím, na co zastupitelé reagují. Zároveň se dlouhodobě ukazuje korelace mezi fungujícím a komunikujícím vedením a sousedskou společností se zájmem o život v obci - jak ze strany starousedlíků, tak přistěhovalců. A to je zásadní ekonomický impuls.
Vedení komunikujících obcí je oproti tomu zpravidla hodnoceno jako o celých 57 % schopnější, než jejich mlčící kolegové. Zároveň je schopno aktivizovat násobně více občanů. Chytrá komunikace zlepšuje účast na participaci, dotazníková šetření a ankety mají až desetinásobně větší počet (navíc ověřených) přispěvatelů, než jiné formy. A zároveň umožňuje zasáhnout i obyvatele, kteří se na území obce nachází zřídkakdy. Podle Munipolis se navíc v jejich komunikační síti celých 20 % lidí samo ochotně hlásí do dobrovolnických skupin, pracujících ve prospěch města nebo obce.
To ostatně potvrzuje i Radek Janoušek, jeden ze zakladatelů akce Ukliďme Česko. ,,Pro každoroční úklidy v rámci akce Ukliďme Česko využíváme Munipolis posledních 5 let. I díky funkcionalitě nahlašování podnětů ze strany široké veřejnosti se jednotlivým skupinám daří najít i špatně dostupný nepořádek, zároveň je možné hromadně, během několika sekund, oslovovat všechny zapojené dobrovolníky," vysvětluje Radek Janoušek. ,,Nespoléháme se na tužku a papír, ale chytrou digitální komunikaci. I díky tomu je naše Ukliďme Česko při Celosvětovém úklidovém dni vždy mezi prvními zeměmi, které jsou schopny v reálném čase reportovat výsledky úklidů."
Munipolis chce dát městům možnost zdarma zmapovat nálady mezi občany
Na oslavu Světového dne měst proto Munipolis nabídne ve spolupráci se spolkem Ukliďme Česko a jeho EKOkalendářem, který se zaměřuje na propagaci významných ekologických dnů, možnost využít pro nově zapojené samosprávy až do konce února zdarma nejsilnější nástroje, díky kterým se může kvalitní komunikace s občany v obci nastartovat. Vedení obcí tak bude mít šanci jednoduchým způsobem získat zpětnou vazbu od občanů, a to například ve formě minireferend, mapovat jejich nálady nebo například informovat o nových projektech.
Zapojit se mohou také městské organizace, školy, školky nebo například spolky. ,,Držíme se filozofie, že nejdůležitější krok je vždy ten první. Chceme proto snižovat bariéry a nabídnout městům a obcím možnost realizovat do jara příštího roku zdarma tolik komunikačních projektů, kolik potřebují. Závěr roku a start toho nového je vždy ve znamení bilancování a města takto dostanou ten nejlepší nástroj, jak ho provést jednoduše a s maximálním počtem zapojených občanů," vysvětluje Ondřej Švrček. ,,A nedovedeme si představit lepší cestu, jak řešit aktuální výzvy měst, než bezplatným poskytnutím nástroje, který vedení obcí a jejich občanům umožní táhnout za jeden provaz."
Nejen Světový den měst

Dalších více než 240 dnů a svátků, týkajících-se životního prostředí, včetně podrobnějších informací o nich, najdete v elektronickém EKOkalendáři. A jako bonus i 365 EKOtipůna každý den... Tištěný EKOkalendár pro rok 2024 pak lze zakoupit na Fan-Shopu spolku Ukliďme Česko.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů