Neděle, 3. března 2024

16. listopadu - Mezinárodní den tolerance

"Tolerance je respekt, přijetí a ocenění bohaté rozmanitosti našich světových kultur, našich forem vyjádření a způsobů lidského bytí." Deklarace principů tolerance UNESCO z roku 1995. V roce 1996 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 51/95, která vyhlásila 16. listopad Mezinárodním dnem tolerance.

16. listopadu - Mezinárodní den tolerance

Deklarace UNESCO mimo jiné potvrzuje, že tolerance není ani shovívavost, ani lhostejnost. Je to respekt a ocenění bohaté rozmanitosti našich světových kultur, našich forem vyjádření a způsobů lidského bytí. Tolerance uznává univerzální lidská práva a základní svobody druhých. Lidé jsou přirozeně různorodí; pouze tolerance může zajistit přežití smíšených komunit v každém regionu světa.

Cena UNESCO-Madanjeet Singh za podporu tolerance a nenásilí

V roce 1995, u příležitosti roku Organizace spojených národů tolerance a 125. výročí narození Mahátmy Gándhího, vytvořilo UNESCO cenu za podporu tolerance a nenásilí. Cena UNESCO-Madanjeet Singh za podporu tolerance a nenásilí oceňuje významné aktivity ve vědecké, umělecké, kulturní nebo komunikační oblasti zaměřené na podporu ducha tolerance a nenásilí. Vznik ceny byl inspirován ideály Ústavy UNESCO, která hlásá, že ,,pokud mír nemá selhat, musí být založen na intelektuální a morální solidaritě lidstva". Cena se uděluje každé dva roky na Mezinárodní den tolerance, 16. listopadu. Cena může být udělena institucím, organizacím nebo osobám, které zvláště záslužným a účinným způsobem přispěly k toleranci a nenásilí.

Zdroj: https://www.unesco.org/en/days/tolerance-day

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů