Úterý, 29. listopadu 2022

Mohou se řeky a jezera zotavit ze sucha?

29. srpna 2022
Mohou se řeky a jezera zotavit ze sucha?

Hladiny velkých řek v Evropě jsou na nejnižší úrovni za poslední roky a změna klimatu situaci vodních ekosystémů jen zhoršuje. Pokud však umožníme přírodě, aby nad vodou opět převzala kontrolu, mohou být některé škody, které na ní byly napáchány, napraveny.

Vlny intenzivních horkých veder v Evropě způsobily, že hladiny řek na celém kontinentu klesy na jedny z nejnižších úrovní za poslední roky. Významné vodní toky jako Rýn, Dunaj a Pád se oteplují a jejich hladina je kriticky nízká. To ohrožuje zemědělství, obchod, zásobování pitnou vodou a samotné přírodní ekosystémy. Evropská observatoř pro sucho oznámila, že na téměř 50 % kontinentu platí varování před suchem. Někteří analytici aktuální stav dokonce označují za nejhorší za 500 let.
Co znamená nižší hladina vody a vyšší teploty pro řeky a jezera?
Nižší hladina není špatnou zprávou jen pro lidské potřeby. Je také nebezpečná pro samotné řeky a jezera, stejně tak pro živočichy, kteří v nich žijí a jsou na nich závislí. S nižší hladinou se omezuje i životní prostor pro populaci rostlin a živočichů a ti se pak potýkají s problémy. Zhoršuje se kvalita vody a dochází k narušení ekosystémů.
Čím je nižší hladina, tím se voda i více ohřívá. Vznikají tak příznivé podmínky pro bakterie a další znečišťující látky, čímž vzniká riziko kontaminace pitné vody. Při nižší hladině se bakterie a znečišťující látky nemohou naředit a odplavit. Čím déle je ekosystém vystaven velkému stresu v podobě nízké hladiny a vyšších teplot, tím obtížnější je pro něj se zotavit.
Řeky s nízkou hladinou jsou také mnohem náchylnější k nárůstu sedimentace. Písek, bahno a další částice, které by se jinak odplavily, se místo toho usazují na dně koryta řeky. Takto nahromaděné sedimenty potom ničí přirozené prostředí v řece, protože brání růstu vegetace a je tak méně potravy pro ryby a další vodní živočichy.
Co znamená nižší hladina vody a vyšší teploty pro nás?
Omezení lodní dopravy. V současné době je na mnoha řekách v Německu omezena lodní nákladní doprava. Nákladní lodě mohou být naloženy pouze částečně a pokud jejich náklad klesne pod určitou úroveň, přeprava lodí se již nevyplatí. Na cestách se tak bude pohybovat více těžkých nákladních vozidel.
Řeky a jezera jsou také důležitým zdrojem vody pro chlazení elektráren a průmyslových závodů. Pokud hladina a průtok klesne příliš nízko, mohou být některé podniky odstaveny, protože nezvládnou chladit svá zařízení.
Do řek a jezer bylo a je vházeno spousta odpadu. Ve Vltavě se poslední dobou hojně vyskytují elektrokoloběžky. Snížené hladiny řek a jezer tak odhalují různé ,,poklady". Využijí úřady příležitosti k řádné likvidaci těchto odpadů?
Řeky ale také odkrývají nebezpečí. Nevybuchlé bomby z druhé světové války se objevili třeba v korytě vyschlé řeky Pád na severu Itálie. Často musí být evakuovány i celé čtvrti.
Jak můžeme pomoc řekám a jezerům k obnově?
Vědci jasně říkají, že musíme snížit emise, které mění klima, abychom vyřešili hlavní příčiny sucha a extrémních veder. Snížení množství emisí, které mění klima, bude mít ale dopad (snad) až za několik desetiletí. Potřebujeme udělat rychlé kroky, které pomohou řekám a jezerům hned!
Jedním ze způsobů, jak zabránit přehřátí řek, je zajistit jejich zastínění. V Británii v uplynulých deseti letech vysázeli na březích řek a potoků po celé zemi více než 300 000 stromů. Stromy pomáhají zastínit vodní toky a snižují teplotu v menších vodních tocích o 2 až 4 stupně Celsia. Stromy také poskytují příznivé prostředí pro další druhy rostlin a živočichů, zabraňují erozi a filtrují sedimenty a znečištění dříve, než se dostanou do vody.
Za posledních několik desetiletí jsme řeky také mohutně narovnávaly. Ve městech nám vadili meandry, tak se koryto řeky jednoduše narovnalo. Ve městech to mělo určitý smysl, mimo města ale ne. Tím, že se řeky narovnaly, jsou méně odolné a nejsou schopny zadržet v době sucha dostatek vody. Obnovení jejich přirozeného toku je jedním ž řešení.
Problém je také v zemědělství. V ČR je asi 53 % krajiny využíváno pro zemědělskou činnost. V minulosti se z krajiny odstranily prvky jako mokřady, meze a zasakovací pásy, dochází k rychlému odtoku vody, erozi a zatěžování vodních toků splavenou půdou s vysokým obsahem živin. Zemědělci musí udržovat své pole a pozemky v dobré kondici. Co to znamená? Nerušit krajinné prvky, jako jsou meze, skupiny dřevin, stromořadí. Méně pěstovat kukuřici, řepu a sóju. Tyto činnosti mají totiž přímou vazbu na schopnost zadržovat vodu v krajině.
Kejda nebo močůvka by se měla zapravovat do půdy. Tím se zmírní znečištění vodních útvarů. Neměňme trávní porost na ornou půdu. Tím, že nedovolíme rozorání travních kultur, zabráníme zvyšování eroze.
Výše uvedené opatření lze aplikovat okamžitě. U většiny z nich nemusíme čekat na nějakou významnou změnu legislativy.
Buďme na pozoru, ale nepropadejme panice
Kolem celého tématu změny klimatu se ale vyskytuje i spousta dezinformací. Klimatičtí alarmisté šíří dezinformace o tom, že vyschla řeka Loira ve Francii. Jenomže sdílejí fotografie míst, na kterých tato řeka vysychá každý rok (navíc se jedná o její vedlejší rameno, které se rozlévá do krajiny).
Navíc to, že vysychají řeky není stav, který bychom v minulosti nezaznamenali. Tzv. hladové kameny se vyskytují ve velké části Evropy v mnoha významných řekách, jako je Labe, Rýn, Mosela aj. Jeden z nejstarších hladových kamenů je v Ústeckém kraji z roku 1616. V Děčíně je známý hladový kámen s nápisem: ,,Uvidíš-li mne, zaplač." Ten tam nechal v roce 1911 vytesat Franz Mayer. V Sasku je dokonce hladový kámen z roku 1115. Evropu tak pravidelně postihovala sucha i v minulosti.
Výše uvedený odstavec samozřejmě nemá zlehčovat vážnost celé situace. Nicméně je potřeba se na věci dívat v souvislostech, přemýšlet racionálně a nepropadat ,,klima alarmismu".
Autor: Michal Gregor, Ekotema Group s.r.o.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů