Čtvrtek, 1. prosince 2022

Na pomoc krajině a poškozeným lesům se letos vydalo přes sto dobrovolníků

1. října 2022
Na pomoc krajině a poškozeným lesům se letos vydalo přes sto dobrovolníků

Obdobně jako v předešlých ročnících se práce, které se dobrovolníci a dobrovolnice věnovali, odvíjela od charakteristiky konkrétního území, kam se vypravili. V Národním parku Šumava budovali hrázky pro zastavení odtoku vody z rašelinišť, pod Králickým Sněžníkem chránili mladé stromky proti okusu, na statku Doubravský dvůr pečovali o krajinotvorné prvky.

Týdny pro krajinu podpořily výzvu Hnutí DUHA Zachraňme lesy [2], která nyní spojuje více než 82 000 lidí v apelu na poslance a poslankyně, aby připravili lepší zákon o myslivosti a kampaň Tohle žeru [3] s téměř 21 000 podpisy, která prosazuje systémové změny na podporu šetrných zemědělců a zdravé krajiny. Aktuálně jde zejména o nastavení zemědělských dotací ze Společné zemědělské politiky, kde má ministryně životního prostředí Anna Hubáčková poslední možnost podpořit lepší adaptaci krajiny na klimatickou změnu včetně tvorby a obnovy ploch pro přírodu v rámci zemědělských polí. [4]


25. ročník Týdnů pro krajinu se uskutečnil díky finanční podpoře desítek individuálních dárkyň a dárců. Kromě veřejnosti projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska a Evropské asociace pro ochranu přírody (EOCA). Za podporu děkujeme i NaMysli, z.ú.


Kateřina Stonová, koordinátorka dobrovolnic a dobrovolníků z Hnutí DUHA řekla:

,,Prací na letošních Týdnech pro krajinu se celkem účastnila přibližně stovka lidí. Většina z nich byla na této akci poprvé, ale asi pětina zúčastněných přijela už podruhé a další pětinu tvořily účastnice a účastníci, které jezdí již řadu let."


Jiří Beneš, vedoucí Týdnů pro krajinu Hnutí DUHA řekl:

,,28 opečovaných hektarů lesů, luk a zemedělské půdy, 3210 ochráněných stromů, 7 hrází v odvodňovacích kanálech a 15 pytlů odpadu. To je výsledek úžasné práce dobrovolnic a dobrovolníků, kteří během letošního léta věnovali svůj volný čas pomoci a ochraně naší krajiny. Velký zájem o Týdny pro krajinu je pro nás závazkem k rozvoji této platformy při organizaci dalších ročníků."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů