Pondělí, 30. ledna 2023

Chraňte zdraví lidí a zakažte věčné chemikálie, vyzvaly nevládní organizace EU

Chraňte zdraví lidí a zakažte věčné chemikálie, vyzvaly nevládní organizace EU

Arnika a dalších čtyřicet pět evropských nevládních organizací, včetně Greenpeace Europe a Friends of the Earth Europe, se v aktuálně vydaném manifestu [1] obracejí na členské státy EU a Evropskou komisi (EK). Požadují aby do roku 2025 zakázaly všechny perfluorované látky (PFAS) ve spotřebním zboží. Od roku 2030 by měl zákaz platit pro jakékoliv průmyslové využití.

Před dvěma lety zveřejnila EK jako součást Green Deal také Strategii pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která obsahuje závazek postupně přestat využívat PFAS všude, kde je to možné [2]. Nyní nastal čas tento závazek splnit, zastavit škody způsobené znečištěním PFAS a ukázat zbytku světa, že postupné omezení používání perfluorovaných látek je možné.
Znečištění ,,věčnými chemikáliemi" [3], jak se také PFAS přezdívá, se vymklo kontrole, přitom vystavení PFAS je spojeno s celou řadou nepříznivých zdravotních dopadů, od poškození jater, přes sníženou účinnost běžného očkování u dětí, až po zvýšené riziko některých druhů rakoviny [4]. PFAS zamořily celou planetu a její obyvatele a nacházejí se v těle většiny lidí na celém světě [5]. Nedávné zprávy z Francie hovoří o výrazné kontaminaci vody v oblasti chemických závodů vyrábějících či zpracovávajících perfluorované látky [6].
Děti jsou působení těchto látek vystaveny již v děloze během těhotenství, v průběhu života se do našich těl PFAS dostávají prostřednictvím potravin, pitné vody a každodenně používaných spotřebních předmětů jako jsou hygienické potřeby a potravinové obaly. V Evropě má 14 % dospívajících v těle PFAS v množství překračujícím maximální bezpečné hodnoty stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) [7].
,,Mluvíme o skupině syntetických látek, které před sto lety ještě neexistovaly, nicméně dnes je najdeme úplně všude, i v nejodlehlejších částech naší planety. Nikdo z nás nedal souhlas k tomu, aby byl vystaven těmto škodlivým látkám, a nyní musíme s tímto toxickým dědictvím žít po celá desetiletí, možná staletí. To nejmenší, co můžeme udělat, je přestat tuto toxickou zátěž zvyšovat," říká dr. Julie Schneiderová, vedoucí kampaně proti PFAS v organizaci CHEM Trust.
Arnika proto iniciovala vznik manifestu, který podepsalo celkem 46 nevládních organizací a který byl dnes zveřejněn s titulkem: ,,Zakažte perfluorované látky (PFAS) - Ban PFAS Manifesto". Manifest shrnuje klíčové problémy související se znečištěním a expozicí PFAS a uvádí deset požadavků adresovaných zejména evropským institucím a členským státům, v jejichž moci je výše zmíněný zákaz prosadit.
Signatáři manifestu vyzývají orgány EU, aby neotálely s přijetím opatření, a vybízejí další evropské nevládní organizace, aby jejich výzvu k akci podpořily tím, že se k manifestu připojí.
Karolína Brabcová, vedoucí kampaní za zákaz toxických látek ve spotřebním zboží z české nevládní organizace Arnika, uvedla: ,,Arnika již několikrát prokázala přítomnost těchto látek v různých druzích zboží včetně potravinových obalů či textilu. Vyzýváme EU, aby co nejrychleji zakázala perfluorované látky ve výrobcích, jako jsou obaly potravin, kosmetika a oblečení, a zastavila tak každodenní vystavování milionů lidí v Evropě těmto látkám. Komise a členské státy EU by měly dodržet svůj slib a urychleně přijmout opatření zakazující PFAS jako celé skupiny ideálně do roku 2025."
[1] Celý text manifestu v angličtině najdete zde: www.banpfasmanifesto.org
[2] Evropská komise zveřejnila 14. října 2020 svou Strategii pro udržitelnost chemických látek (CSS), která je součástí ambice EU dosáhnout nulového znečištění, což je klíčový závazek Green Dealu - Evropské zelené dohody. V CSS se Komise zavázala, že zakáže všechny PFAS jako skupinu ve všech použitích s výjimkou těch případů, kdy je to skutečně nezbytné.
[3] PFAS, per- a polyfluorované alkylové látky, jsou podle definic OECD z roku 2018 rozsáhlou skupinou více než 4 700 chemických látek vyrobených člověkem. OECD, 2018. Toward a new comprehensive global database of per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs): summary report on updating the OECD 2007 list of per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs). Series on Risk Management No. 39 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV-JM-MONO(2018)7&doclanguage=en.
Od svého uvedení na trh koncem 40. let 20. století se PFAS používají ve stále širší škále spotřebitelských výrobků a průmyslových aplikací, od obalů na potraviny a oděvy až po elektroniku, letectví a hasicí pěny. Používají se hlavně kvůli své schopnosti odpuzovat mastnotu i vodu a také kvůli své vysoké stabilitě a odolnosti vůči vysokým teplotám - díky vazbě uhlíku a fluoru. Tato vazba - nejsilnější vazba v organické chemii - je však také zodpovědná za jejich extrémní stálost v životním prostředí, což jim propůjčuje označení ,,věčné chemikálie".
[4] Viz Panel EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (Panel CONTAM EFSA), 2020. Rizika pro lidské zdraví související s přítomností perfluoroalkylových látek v potravinách. EFSA Journal, 18(9), s. e06223. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6223.
[5] Viz Cousins, I.T. a kol, 2022. Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) (Mimo bezpečný provozní prostor nové planetární hranice pro per-a polyfluoroalkylové látky (PFAS)). Environmental Science & Technology, 56, 16, s. 11172-11179. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c02765.
A The Guardian, 23. září 2022. Ve 40 studiích byly ve všech případech zjištěny "věčné chemické látky" v pupečníkové krvi https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/23/forever-chemicals-found-umbilical-cord-blood-samples-studies.
[6] Studie mapující znečištění řeky Rhony pod Lyonem: Francouzský televizní pořad Vert de Rage odebral vzorky vzduchu, půdy, říční vody a pitné vody v okolí dvou chemických závodů v Pierre-Bénite, průmyslovém městě u řeky Rhony jižně od Lyonu. Tým zjistil, že množství PFAS ve vzorcích z řeky Rhôny po proudu řeky bylo více než 36 000krát vyšší než množství zjištěné 2,5 km proti proudu řeky. https://www.euronews.com/next/2022/08/08/forever-chemicals-how-toxic-are-the-levels-of-pfas-found-in-french-tap-water-and-breast-mi
[7] Viz HBM4EU, duben 2022. Noviny HBM4EU, duben 2022, strana 55. https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2022/05/HBM4EU-Newspaper.pdf
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů