Pondělí, 30. ledna 2023

Přeměňujeme nepotřebný odpad na funkční produkt, říká Radim Lovětínský

Přeměňujeme nepotřebný odpad na funkční produkt, říká Radim Lovětínský

Radim Lovětínský je ředitelem výrobní firmy Flexibau, s.r.o. vyrábějící stavební a interiérové desky z použitých nápojových kartonů. Jedinečný produkt s označeným PackWall - ,,vrací život materiálu, který se zdál být nepotřebným odpadem", jak uvádí prezentační stránky společnosti packwall.cz.

Pane řediteli, můžete stručně charakterizovat v čem tkví přidaná hodnota vaší společnosti a řešení PackWall?

Jsme jako jediní v ČR, kteří vůbec odpad / tetrapaky přijímají k recyklaci. Dokonce si troufnu říci, že ve střední Evropě, kteří umí takovýto odpad recyklovat celý - neoddělovat z něho jen dílčí složky, jako je tomu třeba v podobě papíren a jejich využitím pouze jedné složky ze tří, tj. celulózy (papíru). V neposlední řadě, přeměňujeme skoro nepotřebný odpad na velice trefný a funkční produkt, desky, které mají oproti konvenčním alternativám na trhu dokonce i benefitní vlastnosti = poloviční nasákavost vodou, 50% bobtnavost, vysoký útlum hluku a bez obsahu chemikálií.

Zabýváte se ,,oborem budoucnosti", jak jste se k této zajímavé práci dostal?

Byl jsem v rámci svých předcházejících působišť a znalostí osloven finanční skupinou GES, která zvažovala akvizici do této technologie a patentu.

Výrobky z recyklátu ještě nejsou na běžném trhu tak rozšířeny. Čím si tuto situaci vysvětlujete? Pociťujete zvýšený zájem o vaše řešení ze strany velkoodběratelů či maloodběratelů?

Před 6 lety, když jsem do tohoto oboru vstupoval, tak jsem pociťoval velice chladný zájem o takovýto plně recyklovaný produkt. Možná způsobeno tím, že kůrovcová kalamita ještě nanabírala na síle a někde v mysli koncových uživatelů bylo moto: ,,Dokud zdravé lesy máme, dřevěných desek a výrobků ze dřeva se nelekáme". Avšak po zhruba 2 letech se na trhu a v našich lesích rázem situace hodně změnila. Dřevo vzrůstalo na ceně, začal být jeho nedostatek, případně bylo pro některé použití nekvalitní. V neposlední řadě hrál roli také fakt, že mentalita koncových uživatelů neboli stavebníků se stále vyvíjí a začala se čím dál více ubírat eko zeleným či modrým směrem.

Zvýšený zájem zejména pociťujeme z řad maloodběratelů. Velkoodběratelé, obchodníci, defacto jim je jedno, co prodají nebo přeprodají. Jejich zájem narostl jen díky tomu, že na ně začali radikálně ,,útočit" s poptávkami po alternativě maloodběratelé (koncoví uživatelé/stavebníci).

Jak je to se zmetkovitostí při vaší výrobě? Lze zmetky opětovně využívat?

Výroba našeho produktu, desek PackWall je obzvláště úžasná v tom, že během ní nevzniká vůbec žádný odpad nebo zmetky. Neboli všechny odřezky, případně nepovedené kusy opětovně nadrtíme a zakomponujeme do nových standardních kusů (desek).

Ceny stavebních materiálů v současnosti rostou raketovým tempem. Jak tato situace postihuje váš business? Zdražujete taktéž?

Ano, dlouho jsme odolávali, dokonce jsme do června drželi ceny z roku 2019, avšak byli jsme na základě zvyšování cen surovin, energií, práce, aj., letos ceny našich produktů zvýšit. Jednalo o zdražení ve výši cirka 50%.

Dle vašich zkušeností existují nějaké objektivní nevýhody využití recyklovaných materiálů v běžné stavební praxi?

Je fér na toto odpovědět. Jednu drobnou nevýhodu v recyklaci jakéhokoli výrobku vidím. A to, že vždy se jedná o materiál (surovinu) s drobným obsahem nečistot. Některé vstupní suroviny nejdou úplně dočistit, jako byste je například vzali panenské z přírody. V našem případě se třeba jedná, že na stavbě musejí dělníci častěji brousit řezné kotouče pil. Není to standardem, ale může se to v určitých případech stát.

Mohou si vaše stavební produkty z recyklovaných surovin koupit i běžní občané kupříkladu pro rekonstrukci/výstavbu jejich rodinného domu? Lze vaše produkty pořídit ve stavebninách nebo v hobby marketech?

Samozřejmě, naše produkty/desky PackWall jsou k dispozici prostřednictví hned několika řetězců stavebnin, které mají pobočky nejen v okresních městech, ale také v řadě městysů až vesniček.

Jaký je váš názor na ekologické značení produktů/služeb? Disponujete vy sami nějakým ekoznačením nebo certifikací produktu, firmy jako takové?

Tuto záležitost jsem dlouho zvažoval a nebyl jsem si jí úplně jist. Na světě a pak na jednotlivých kontinentech je totiž řada ,,EKO" systémů nebo komerčních projektů (firem), které se snaží o nějaké shlukování nebo prezentaci věcí, produktů, služeb apod. zeleným či modrým směrem. A tak jsem po řadě hodin zvažování se rozhodl pro mezinárodní systém GREEN BRANDS. Celý proces trval skoro rok a mezinárodní porota opravdu prověřovala nejen produkt samotný, ale naší společnost i jako celek (například takové věci, zda tiskneme dokumenty na papír nebo využíváme elektronických cest a nosičů, zda naši zaměstnanci třídí jimi vyprodukované odpady a řadu dalších). Díky dobře nastaveným interním procesům jsme získali hodně vysoké hodnocení a bylo nám pro roky 2021 a 2022 uděleno označení GREEN BRANDS, které jsme rázem začali prezentovat na površích našich desek PackWall a na všech možných médiích, jako jsou kupříkladu naše webové stránky www.packwall.cz.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? Budete rozšiřovat výrobu, distribuční síť?

V současné době plně automatizujeme a přecházíme na vysocekapacitní linku v našem výrobním závodě v Milevsku, v jižních Čechách. Souběžně s tím jsme zažádali o stavební povolení na novou výrobní halu a protože je neekonomické vozit zboží Evropou křížem krážem, jednáme o akvizicích v podobě výrobních závodů v okolních evropských zemích - Švédsko, Finsko, Polsko, Slovensko, Francie, Španělsko, aj. Mimo EU pak - Anglie, Estonsko a Ukrajina.

A distribuční síť, to je takový nekonečný příběh. Ten nebude končit nikdy, dokud nebudou desky PackWall k dostání úplně všude a na všech místech planety.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů