Čtvrtek, 30. března 2023

Silnice s příměsí plastu v Indii

Silnice s příměsí plastu v Indii

Každý den na cestě do Nového Dilí přejede nespočet aut po tunách plastového odpadu. Na jednom kilometru tak přejede řidič zhruba tunu takového odpadu. Není to ale žádná cesta skládkou, je to příjemná, tichá a čistá jízda po odpadu, který není pouhým okem vidět. Silnice s příměsí plastu v Indii se jeví jako dobrá možnost využití tohoto materiálu.

Nový asfaltový povrch na cestě z Nového Dilí do Meruutu totiž obsahuje z 10 % plast. Jedná se o systém, který vyvinul Rajagopalan Vasudevan, profesor chemie na Thiagarajar College v Indii. Jeho motivací bylo především využít co nejvíce plastového odpadu, protože sama Indie ho dokáže vyprodukovat více než 3 miliony tun ročně.
Výhodou je, že do této asfaltové směsi lze přidat několik druhů plastů, jako jsou jednorázové tašky a sáčky, kelímky, těžko recyklovatelné vícevrstvé fólie, které nemusí být předtím vyčištěny nebo nadrceny.
Mimo toho, že plasty nekončí na skládkách nebo v oceánech, patrně zlepšují i vlastnosti samotného asfaltového povrchu. Na něm se tvoří méně výmolů a zvyšuje se jeho pružnost. Jedna z takových cest v Indii je položena již 10 let a zatím se na ní neobjevily žádné nerovnosti ani výmoly. Avšak jejich dlouhodobou životnost je potřeba dále testovat.

The plastic that goes into roads would otherwise go to landfill or the incinerator (Credit: MacRebur)Plastový odpad končí místo na skládkách v silnicích. Zdroj: MacRebur

V Indii se každý rok postaví 10 000 km nových silnic, tudíž je potenciál využití plastového odpadu obrovský. I přesto, že je tato technologie stále relativně nová, Vasudevan věří, že si silnice s příměsí plastu budou i nadále získávat popularitu, a to nejen z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z důvodu jejich potenciálu zvyšovat odolnost a pružnost silnice samotné.
Holandské cesty z recyklovaného odpadu
Indie pochopitelně není jediná, která se snaží efektivně využít plastový odpad ve vozovkách. V holandském Rotterdamu budou mít dokonce recyklovanou vozovku přímo z plastového odpadu. Ty se jako kostky stavebnice budou skládat vedle sebe a v případě poškození jedné, se jednoduše nahradí.

Pokládání plastového bloku. Zdroj: Plastic Road

Jejich výhoda spočívá v tom, že se plastové bloky mohou klást přímo na terén nebo do nízkého výkopu a není zapotřebí jiného zpevnění. Jednotlivé bloky mají navíc při svých okrajích několik perforací, kterými může prorůstat tráva nebo odtékat voda.
Inovativní Slovensko
Zvolenská společnost Viakorp vyrábí z recyklovaných PET lahví a sáčků taktéž speciální asfalt s příměsí plastu, který zde nahrazuje zhruba 10 - 20 % standardního asfaltu. U obce Lučenec je položen testovací vzorek, na kterém budou tuto směs testovat. Podle statistik by se na Slovensku mohlo ročně takto ,,zlikvidovat" až 25 tisíc tun plastového odpadu.
Viakorp dokonce kontaktovali i zástupce firem z různých zemí, kteří projevili zájem o tuto technologii. Slovensko si tak může v Evropě udělat velké jméno.
Autor: Michal Gregor
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů