Pondělí, 30. ledna 2023

Nepovolené kácení za každou cenu stálo firmu 1 500 000 korun. Kůrovec jako záminka neobstál

Nepovolené kácení za každou cenu stálo firmu 1 500 000 korun. Kůrovec jako záminka neobstál

Společnost Arbaro SE zadala a nechala provést těžbu dřeva, v jejímž důsledku došlo k poškození životního prostředí v lesích. Těžbami provedenými v lednu a květnu 2019 několikrát překročila povolenou plochu holých sečí, čímž zde vznikly podmínky pro působení dřevokazných hub a škůdců. Následnou lesní dopravou pak došlo k významnému poškození půdního krytu. Za přečin poškození lesa byl soudem uznán vinným zaměstnanec firmy Arbaro SE, který těžbu zadával a řídil. Věc byla následně předána České inspekci životního prostředí pro vyvození odpovědnosti společnosti v přestupkovém řízení, které vyústilo v pokutu 1 500 000 korun, pravomocnou od 22. září 2022.

K samotné těžbě dřeva na svých lesních pozemcích v jihočeském kraji společnost uvedla, že probíhala dle lesní hospodářské osnovy (v maximální povolené výši 863 m3), a byla navýšena o těžbu nahodilou, způsobenou větrnou a kůrovcovou kalamitou. Celková výše těžby ve výsledku přesáhla 2000 m3 a vznikly tak dvě holé seče o výměře 2,86 hektaru a 2,49 hektaru (ačkoli jejich velikost při úmyslné lesní těžbě nesmí překročit jeden hektar). Firma ve skutečnosti vytěžila borovice a modříny, které nebyly kůrovcem napadené vůbec a pak převážně část smrkového dřeva, které bylo zhruba z osmdesáti procent zdravé. Část lesního porostu byla navíc mladší osmdesáti let. Několik svědků potvrdilo, že se muselo jednat o těžbu úmyslnou, jelikož ani v lednu, ani v květnu 2019 les nijak výrazně kůrovcem napaden nebyl, a už vůbec ne natolik, aby bylo nutné jej vytěžit celý. Dřevo kůrovcem napadené, které bylo již od pohledu méně kvalitní, navíc firma nechala po těžbě na místě.

Vedení společnosti Arbaro SE se hájilo s tím, že o situaci ve svých lesích nevědělo, jelikož veškerou těžbu na základě plné moci zadával a řídil jejich jediný zaměstnanec pan MH, který byl následně uznán vinným ze spáchání přečinu poškození lesa Okresním soudem v Jindřichově Hradci. Samotnou těžbu dřeva a lesní dopravu však společnost realizovala také přes firmu Di Mihálik s.r.o., odštěpný závod ČR, zastupovanou vedoucím odštěpného závodu panem PM, který byl zároveň jednatelem této firmy a co je důležité - také členem představenstva firmy Arbaro SE. Pan PM poptával a domlouval subdodavatelské práce v rámci těžby, komunikoval s panem MH a musel být tedy se situací týkající se činnosti firmy Arbaro SE plně seznámen. ,,Na základě zjištěných skutečností jsme došli k závěru, že společnost Arbaro SE byla se vzniklým stavem srozuměna a tudíž je za něj i odpovědná. Předmětné těžby dřeva byly provedeny za účelem finančního zisku, který byl určen pro společnost, a které si sama společnost u dotčených firem objednala," uvedl Jiří Vitovský, vedoucí oddělení lesa českobudějovického oblastního inspektorátu. Nutno konstatovat, že zisk firmy z prodaného dřeva přesáhl jeden milion korun

Problematická však nebyla pouze těžba jako taková, ale také doprava dřeva na sběrná místa, která v květnu 2019 způsobila významné poškození půdního krytu. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, kdy půda již nebyla zamrzlá, ale naopak podmáčená vlivem srážek, vytlačila těžká technika v několika místech koleje až do hloubky 75 cm. Společnost MOUNTAINS INVEST s.r.o., která na základě poptávky firmy Di Mihálik lesní dopravu realizovala, na nevodné podmínky několikrát upozorňovala a nabízela přerušení prací, avšak marně. Zadavatel kladl důraz na to, aby byla těžba provedena v co nejkratším čase a ubezpečoval dodavatele, že nápravu cest zabezpečí na vlastní náklady. Obdobná praxe byla i v jiných lokalitách, kde společnost MOUNTAINS INVEST pracovala pro zaměstnance firmy Arbaro SE a jednatele společnosti Di Mihálik.

S již stávajícími holinami na sousedních lesních pozemcích vznikly v důsledku nepovolené těžby veliké souvislé holé seče o výměře celkem 3,33 hektaru a 6,51 hektaru. V dané lokalitě došlo k významnému ovlivnění stability okolních lesních porostů, ovlivnění půdních profilů a utlumení humusových, půdotvorných a biologických procesů. ,,Následky půjdou částečně napravit, jen pokud vlastník lesa provede v zákonných termínech náležitou obnovu lesa na vzniklých holinách, a zajistí asanaci poškozeného půdního krytu," uvedl ředitel Odboru ochrany přírody, lesa a CITES Jan Klapuš. O významné závažnosti přestupku svědčí také fakt, že výši ekologické újmy inspekce stanovila na 10 454 152 korun.

Společnost Abaro SE se odvolala k Ministerstvu životního prostředí, to však potvrdilo uloženou pokutu v její plné výši.

Zdroj: ČIŽP

Fotogalerie

Arbaro SE - nepovolené kácení lesa a poškození půdního krytu
Arbaro SE - nepovolené kácení a poškození půdního krytu
Arbaro SE - nepovolené kácení a poškození půdního krytu
Arbaro SE - nepovolené kácení a poškození půdního krytu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů