Pondělí, 30. ledna 2023

Češi dokončili projekt pro nakládání s chemickými látkami v Gruzii

Češi dokončili projekt pro nakládání s chemickými látkami v Gruzii

Češi úspěšně dokončili projekt pro zlepšení řízení nakládání s chemickými látkami v Gruzii

Dne 22. 11. 2022 v Tbilisi proběhlo veřejné představení návrhu nového gruzínského Zákona o chemických látkách a směsích, který vznikl v rámci rozvojového projektu ,,Budování kapacit pro řádné nakládání s chemickými látkami - Implementace nařízení REACH a CLP" financovaného Českou rozvojovou agenturou (ČRA).

Seminář pro zástupce parlamentu Gruzie, státní správy, chemického průmyslu a nevládních organizací byl zorganizován u příležitosti zakončení českého rozvojového projektu ve spolupráci s českou ambasádou a gruzínským partnerem projektu - Ministerstvem ochrany životního prostředí a zemědělství.

Seminář zahájil náměstek ministra ochrany životního prostředí a zemědělství, Solomon Pavliashvili, který ocenil spolupráci s Českou republikou při implementaci projektů na ochranu životního prostředí i spolupráci s českým týmem. Český velvyslanec v Gruzii, Petr Mikyska, zdůraznil, že implementace EU legislativy není formalitou, ale reálným přínosem pro obyvatele Gruzie. Rovněž ocenil výstupy projektu, které podpoří gruzínské aktivity v rámci plnění závazků stanovených Asociační dohodou Gruzie s Evropskou unií.

Česká republika prostřednictvím ČRA v rámci zahraniční rozvojové spolupráce pomohla gruzínským partnerům s transpozicí požadavků EU pro oblast řízení chemických látek do národní legislativy. Jedná se o evropská nařízení CLP* a REACH*, která regulují klasifikaci, označování a balení chemických výrobků a jejich uvádění na trh.

V rámci projektu byla zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky evropských nařízení REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách vč. důvodové zprávy a tří prováděcích vyhlášek, návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z nové chemické legislativy. Součástí projektu byl také kompletní překlad nařízení REACH a CLP do gruzínského jazyka.

Skrze četná školení, workshopy a studijní cesty byly posíleny kapacity zástupců gruzínských institucí aktivních v řízení chemických látek, stejně jako zástupců chemického průmyslu.

Realizátorem projektu je česká firma Dekonta, a.s., která má s projekty zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii a dalších zemí východní Evropy a Asie rozsáhlé zkušenosti. Na realizaci projektu se též podílí české společnost Medistyl poskytující konzultace v legislativě chemických látek.

Projekt, zahájený v prosinci 2017, bude ukončen k 30. 11. 2022 předáním veškerých výstupů gruzínskému partnerovi projektu a ČRA.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů