Pátek, 31. března 2023

Co je nového v projektu Město do kapsy - mikroklima okolí školy?

Co je nového v projektu Město do kapsy - mikroklima okolí školy?

V minulém školním roce probíhal projekt na sedmi pražských školách. Žáci zkoumali okolí své školy z pohledu ovzduší, vody a zeleně. Naše metodika provádí pedagogy a jejich žáky jednotlivými tematickými okruhy a aktivitami, které se odehrávají uvnitř tříd, ale především venku, v okolí školy.

Po prozkoumání všech tří oblastí si žáci shrnou vše, co se dozvěděli a poté vypracují ve svých pracovních skupinách návrhy, jak by se dalo mikroklima v okolí jejich školy zlepšit.

Z ,,papíru" se občas podaří přenést návrhy do praxe. V minulém školním roce se to s podporou městské části Praha 6 podařilo v Základní škole Antonína Čermáka. Žáci navrhli jako vylepšení v areálu školy výsadbu stromů, umístění nádrže na sběr dešťové vody a osázení altánku popínavými rostlinami. Vzhledem k výši finančních prostředků a efektivnosti dopadu jsme zvolili výsadbu stromů - žáci navrhli místa, kde dříve stromy stávaly nebo také tam, kde je postrádali. Výsadba proběhla 23. listopadu. Vysázeny byly s pomocí žáků školy tři stromy, vzrostlý platan a dvě ambroně západní.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2022/2023 a nabízí účast jedenácti školám. Školy získají metodickou podporu, pomůcky k realizaci aktivit a asistenci našeho lektora. V letošním roce mají školy poprvé možnost realizovat navržená opatření v rámci jednoho projektu. Realizace byla doposud možná jen s finančními prostředky nad rámec projektu.

Informace k projektu naleznete na webových stránkách www.mestodokapsy.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů