Pátek, 31. března 2023

Význam a přínos výroby betonu ze 100% recyklovaného kameniva

Význam a přínos výroby betonu ze 100% recyklovaného kameniva

Rostoucí urbanizace představuje globální výzvu k uspokojení požadavků stavebního průmyslu a právě recyklované materiály jsou účinným řešením, pokud jsou podporovány nejvhodnějšími technologiemi a postupy.

Recyklací stavebních materiálů se zabývá česká firma RED-BETON s.r.o. ,,Naše firma nabízí originální know-how na výrobu betonu ze 100% recyklovaného kameniva. Toto know-how obsahuje soubor informací, poznatků a zkušeností, které se vztahují zejména k výrobě čerstvého betonu, jeho složení, tvorbě receptur, a dále k postupům a způsobům zpracování recyklovaných kameniv pocházejících ze stavebně demoličních sutí, kdy výstupem je stavební hmota odpovídající svými vlastnostmi betonu, která je využitelná pro další stavební činnost a pro produkci dalších výrobků" říká Miroslav Duchoň, výkonný ředitel společnosti RED-BETON s.r.o.
Předpokládá se, že do roku 2050 budou více než dvě třetiny světové populace (68%) žít v městském prostředí, to je nárůst ze současných 55%. V kombinaci s projekcemi populačního růstu by trendy v urbanizaci mohly v příštích 30 letech přidat do městského prostředí až 2,5 miliardy. Uvidí se, jak nedávná pandemie Covid-19 ovlivní růst populace, ale nepochybně bude mít vliv na budoucí úvahy o výstavbě a infrastruktuře jako prostředku ke zmírnění hrozby narušení způsobeného budoucími pandemiemi.
Historie ukázala, že vždy když byly ekonomiky těžce zasaženy krizí, vlády mají tendenci reagovat investováním do infrastruktury, která nastartuje ekonomiku, nebo do výstavby, aby obnovila výrobní zařízení, a to již vidíme ve Velké Británii a USA. To je místo, kde se dá s výhodou využít řešení nabízené firmou RED-BETON s.r.o.
V současné době se ročně těží odhadem 40-50 miliard metrických tun primárního kameniva, štěrku a písků, ve svém globálním výhledu do roku 2030 se odhaduje, že produkce kameniva poroste na 60 miliard tun ročně v příštím desetiletí právě na podporu růstu městského obyvatelstva.
Tato čísla platí analogicky i pro Evropskou unii a její členské země, nevyjímaje Česko. Předpokládáme, že do 10 let bude mít zásoby přírodního kameniva jen asi 1/2 ze současně otevřených českých kamenolomů a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2065. Přitom těžba a doprava přírodního kameniva za sebou táhne velmi dlouhou uhlíkovou stopu.
Pokud bychom ale vyráběli beton z recyklovaného kameniva, omezili bychom čerpání neobnovitelných zdrojů přírodního kameniva a výrazně bychom zkrátili uhlíkovou stopu kterou s sebou nese používání přírodního kameniva při výrobě betonu.
Jen v Česku se ročně vyprodukuje více než 12 milionů tun stavebních odpadů (z toho téměř 4 miliony tun cihly, betonu a jejich směsí), je to více než 60% všech vyprodukovaných odpadů. V EU se podíl stavebních odpadů na celkové produkci odpadů pohybuje kolem 35%..
Betonu se v Česku vyrobí ročně 10 milionů m3 a odhaduje se, že recyklát může nahradit přírodní kamenivo v betonu až u 10% veškeré současné spotřeby betonu. Pokud bychom jej řádně třídili již při jeho vzniku na stavbě, mohlo by být jeho využití ještě mnohem vyšší.
Cílem EU je omezit skládkování a zvyšovat podíl recyklace odpadů. Nastavila proto limity pro recyklaci komunálních odpadů ( 2025 - 55%, 2030 - 60%, 2035 - 65%). Dále si dala za cíl snížit skládkování na 10% z celkové produkce odpadů do r.2030, proto zavedla postupné zvyšování poplatků za skládkování, zavedla třídící slevy a zákaz skládkování využitelných odpadů.
Podle Evropského statistického úřadu Eurostat připadá 48% odpadu vzniklého v EU-15 a v zemích zóny ESVO na stavební a demoliční práce a dalších 15% odpadu vzniklého při těžbě a těžbě kameny a země. Celkově tedy asi dvě třetiny vzniklého odpadu vznikají v oblastech stavebnictví, demolice, těžby a těžby kamenů a zeminy. Tento odpad sestává převážně z minerálních odpadních produktů. Na základě celkové roční produkce odpadu v zemích EU-25 a ESVO, která se odhaduje na 1.750 až 1.900 milionů tun, lze odhadovat produkci stavebních a demoličních odpadů na více než 900 milionů tun ročně. Skládka tohoto enormního množství minerálního odpadu nemůže být šetrná k životnímu prostředí. Skládkování navíc často zahrnuje přepravu minerálního odpadu na velké vzdálenosti, což nejenže zatěžuje dopravní infrastrukturu, ale je také spojeno s nezanedbatelnými emisemi CO2.
Využití recyklátu při výrobě betonu má tedy potenciál snížit množství odpadních stavebních materiálů ukládaných na skládky a zachovat neobnovitelné přírodní zdroje. Zcela v souladu se zásadami Cirkulární ekonomiky.
,,A právě toto je oblast, kterou se společnost RED-BETON s.r.o. zabývá. Naši manažeři a technologové se věnují této oblasti s velkou intenzitou, věříme, že se v budoucích letech naše know-how a technologie výroby betonu z recyklovaného kameniva skládajícího se až ze 100% stavební suti, stane opravdovým trhákem a firmy zabývající se zpracováních odpadů a výrobou betonu budou naše řešení opravdu potřebovat" říká zástupce společnosti RED-BETON s.r.o. pan Miroslav Duchoň.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů