Čtvrtek, 30. března 2023

MŽP znovu vrátilo dokumentaci EIA k pokračování těžby vápence v Prachovicích

MŽP znovu vrátilo dokumentaci EIA k pokračování těžby vápence v Prachovicích

Ministerstvo životního prostředí podruhé vrátilo k dopracování dokumentaci vlivů na životní prostředí (EIA) u pokračování těžby vápence v Prachovicích na Chrudimsku. Žádá o ně společnost Cemex Czech Republic, která v místě vyrábí cement a vápno. Plocha těžby se sice nezmění, plánované roční množství vytěžené horniny se má ale zvýšit ze současných 1,2 milionu na 1,7 milionu tun, zjistila ČTK z Informačního systému EIA.

K doplněné dokumentaci dostalo ministerstvo připomínky od Spolku Herout Heřmanův Městec, spolku Arnika, Hnutí Duha, obce Liboměřice, senátorky Miluše Horské a tří občanů obce Nové Lhotice. Všechny se týkají zejména nedostatečného zpracování rozptylové studie, hlukové studie a hodnocení zdravotních rizik. Další připomínky směřují k omezení vzniku emisí organického uhlíku vypouštěných do ovzduší.

Ministerstvo na základě těchto vyjádření po společnosti požaduje, aby zpracovala novou rozptylovou studii s vyhodnocením kumulativních vlivů zpracování těžené suroviny na znečišťování ovzduší. Firma má také vypracovat novou akustickou studii a vyhodnotit souhrnné vlivy z provozu cementárny a těžby. Ministerstvo rovněž požaduje nové hodnocení zdravotních rizik na základě nové rozptylové a hlukové studie.

Podle dokumentace pro EIA chce Cemex těžit uvnitř současného dobývacího prostoru, jehož plocha činí 111,2 hektaru. S plochou těžby včetně výsypky se počítá na 84,88 hektaru. Proti současnému povolenému stavu se tak nerozšíří. V budoucnu se má počet těžebních etáží zvýšit o další tři na celkových devět a lom se prohloubí o 42 metrů. Celkové zásoby k vytěžení jsou vypočteny na 35,7 milionu tun, takže by měly stačit ještě na 19 let. Po ukončení těžby vznikne podle plánu sanace v lokalitě jezero o ploše přibližně 70 hektarů. Na konečnou úroveň voda v lomu vystoupá za deset až 15 let. Kolem vodní plochy bude vysázena zeleň a vznikne travnaté prostranství, část bude ponechána divoké přírodě. Jezero bude mít mělké příbřežní pásmo a v plánu jsou i tůňky pro rozmnožování obojživelníků.

V Prachovicích se nachází jeden z největších vápencových lomů v České republice. V roce 2015 jej spolu s cementárnou převzal od švýcarské firmy Holcim mexický výrobce stavebnin Cemex.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů