Pátek, 31. března 2023

Vídeň se nadále chlubí vysokou kvalitou ovzduší. Skvělé výsledky pokazila jen silvestrovská noc

Vídeň se nadále chlubí vysokou kvalitou ovzduší. Skvělé výsledky pokazila jen silvestrovská noc

Vídeň si již několik let udržuje vysokou kvalitu ovzduší a ani uplynulý rok podle slov vídeňského radního Jürgena Czernohorszkého naštěstí nevybočuje. Nadprůměrné hodnoty jemných prachových částic naměřily v minulém roce pouze tři stanice, přičemž u jedné byly hraniční hodnoty přesaženy po dva po sobě následující dny. Nejhorší výsledky nicméně měřící systémy zaevidovaly o silvestrovské noci, kdy kvůli ohňostrojům, inverzi a chybějícímu větru došlo k výraznějšímu znečištění ozduší.

Ve Vídni se během posledních patnácti let dýchá lépe než kdykoliv jindy. Vysoké kvalitě ovduší napomáhá řada opatření přijatých ať už na unijní úrovni nebo na té státní či dokonce městské. Vzhledem k tomu, že se Vídeň chystá stát do roku 2040 klimaticky neutrální, mělo by v střednědobém horizontu dojít dokonce i k dalšímu zlepšení kvality ovzduší ve městě.
Aby se ve Vídni i nadále dobře dýchalo a žilo, přijalo město řadu opatření. Mezi ně patří např. podpora městské hromadné dopravy a její další rozvoj, zvýhodněné jízdné v podobě roční jízdenky za 365 euro (např. v Berlíně stojí 761 euro), výstavba P+R parkovišť, investice do cyklostezek a cyklistické dopravy, podpora e-mobility a nízkoemisních vozů či změna veřejného prostoru centru města ve prospěch chodců a zeleně. Kromě toho se Vídeň intenzivně věnuje i energetické sanaci budov, instalaci fotovoltaických panelů nebo rozšiřování sítě dálkového vytápění.
Skvělé hodnoty ovzduší nicméně pokazila silvestrovská noc, kdy souhrou inverzního počasí, chybějícího větru a odpalováním ohňostrojů došlo hned prvního dne nového roku k překročení hraničních hodnot jemných prachových částic na pěti z celkem třinácti měřících stanicích.
Nejnovější data za rok 2022
Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší podle vídeňské radnice velmi dobrý. Překročeny byly hodnoty pouze u tři měřicích stanic, z nichž pouze jedna překročila imisní limit ve dvou dnech. Naměřené roční průměrné hodnoty jemného prachu pro velikostní třídu PM10 na 13 měřicích místech se pohybovaly v rozmezí 14-17 ?g/m3, přičemž limitní hodnota leží u 40 ?g/m?. U jemnějších částic třídy PM2,5 dosahovaly hodnoty 9-12 ?g/m? a i v tomto případě je limitní hodnota vyšší a dosahuje 25 ?g/m?. Skvělé výsledky dosáhly i naměřené hodnoty oxidu dusičitého, které byly rovněž pod limitními hodnotami na všech měřicích místech ve Vídni. Roční průměrné hodnoty se podle nejnovějších dat pohybovaly v rozmezí od 8 do 28 ?g/m?, a proto ve srovnání s rokem 2021 dokonce mírně klesly.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů