Pondělí, 24. června 2024

Manipulace s odpadní rtutí má jasná a přísná pravidla. Firmy je ale nedodržují

Manipulace s odpadní rtutí má jasná a přísná pravidla. Firmy je ale nedodržují

Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti Bergasto a.s. v prosinci 2022 pravomocnou pokutu ve výši 500 tisíc korun. Firma totiž ve svém zařízení, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží v Zábřehu na Moravě, skladovala odpadní kovovou rtuť, aniž by splnila příslušné technické požadavky. Společností, které na nedostatečný způsob skladování této životu nebezpečné látky v posledních letech doplatily, je však více.

Při místních šetřeních, která proběhla v součinnosti inspekce se zástupci Hasičského záchranného sboru, se ve skladu společnosti Bergasto v roce 2020 nacházelo v jeden den kontroly až 104 tun odpadní rtuti. ,,Vzhledem ke skutečnosti, že je odpadní rtuť v České republice evidována v řádech desítek tun, jednalo se o velmi významné množství," uvedl ředitel olomouckého oblastního inspektorátu David Petr. Kontejnery naplněné kovovou rtutí byly umístěny přímo na podlaze skladu bez jakéhokoliv zabezpečení proti jejímu případnému úniku. Firma navíc neměla zpracovaný a schválený plán opatření pro případ havárie.

V průběhu kontrol se také ukázalo, že společnost Bergasto nezákonně předala cca padesát tun odpadní kovové rtuti do zařízení firmy BOME s.r.o. pro vědu a výzkum ve Chvaleticích, která zde rtuť dále zpracovává. V té době však příjemce rtuti neměl platné povolení k provozu zařízení pro nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že zde bylo se závadnými látkami zacházeno bez platného povolení a bez schváleného plánu opatření pro případ havárie, inspekce společnosti BOME v roce 2022 uložila pravomocnou pokutu ve výši 1,2 milionu korun (o případu jsme informovali ZDE).

Inspekce postupně zjistila, že do areálu chvaletického výzkumného zařízení směřovala kovová rtuť z různých skladů odpadů po celé ČR. Za účelem její plánované úpravy zde firma BOME odpadní rtuť převzala také od společnosti Chemická bezpečnost s.r.o. v Hrušově a společnosti Purum s.r.o., která ji skladovala ve svých zařízeních v Rynolticích a také v Mníšku pod Brdy. ,,ČIŽP prováděla kontroly zaměřené na přesouvání odpadní kovové rtuti určené ke konečnému odstranění. Šetření v provozovnách jednotlivých společností ukázala, že ani v jednom ze zmíněných skladů nebylo s touto nebezpečnou látkou nakládáno v souladu s platnými předpisy. Všechny uvedené společnosti za to byly pokutovány," uvedl vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Martin Zemek. Společnost Purum se kvůli porušování zákona o odpadech do hledáčku inspektorů dostává pravidelně (výčet některých přestupků a pravomocně uložených pokut naleznete ZDE).

Kovová rtuť je vysoce toxický chemický prvek. Při vdechování může způsobit smrt, může poškodit plod v těle matky a také poškodit orgány při prodloužené nebo opakované expozici. Je navíc vysoce toxická pro vodní organismy, a to s dlouhodobými účinky. Vzhledem k tomu, že tato nebezpečná látka představuje významná rizika pro životní prostředí a zdraví lidí, byla pod patronací Programu OSN pro životní prostředí uzavřena mezinárodní Minamatská úmluva, jejímž základním cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejích sloučenin způsobenými lidskou činností. Do právního řádu zemí Evropské unie jsou závazky vyplývající z této úmluvy implementovány prostřednictvím nařízení o rtuti. Na národní úrovni jsou pak složkovou legislativou pro ochranu životního prostředí definována pravidla pro nakládání s odpadní kovovou rtutí.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů