Středa, 31. května 2023

Setkání platformy NERP

Setkání platformy NERP

Dne 19. 1. 2023 se v sídle České informační agentury životního prostředí (CENIA) uskutečnilo 1. setkání platformy NERP pro poskytovatele dat o životním prostředí. CENIA ve spolupráci s řadou resortních i meziresortních organizací (např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ a další) zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby, spravuje a provozuje řadu informačních systémů a vydává pravidelné publikace i monografie, které reagují na aktuální trendy ve vývoji životního prostředí. Vzhledem k množství zapojených organizací je nutné napříč institucemi zajistit jednotný standard dat, ošetřit jejich vlastnictví a optimalizovat metodiku jejich sběru. Tuto problematiku řeší projekt Národní environmentální reportingová platforma NERP.

Projekt NERP byl zahájen v roce 2020 a jeho první roky řešení byly poznamenány pandemií Covid-19. Členové platformy, která vzniká v rámci projektu, tak komunikovali pouze v online prostředí. V lednu letošního roku se uskutečnilo první fyzické setkání řešitelů projektu a interních i externích členů platformy.

Po úvodních přednáškách, které účastníky seznámily s východisky a rámcem projektu, byly účastníci rozděleni do tří skupin pro praktické workshopy. V prvním workshopu byly diskutovány přístupy a postupy hodnocení vybraných indikátorů a komunikace s přímými zástupci organizací. Druhý workshop byl zaměřen na foresight. V praktickém cvičení jsme identifikovali varianty budoucího vývoje témata mobilita, včetně rizik, příležitostí a vizí. Třetí workshop byl praktickým cvičením nástroje Power BI, kdy jsme na jednoduchém příkladu vyzkoušeli vizualizaci datové sady.

Účastníkům děkujeme za aktivní přístup a podněty pro další činnost projektového týmu.

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů