Středa, 24. července 2024

Vláda schválila aktualizovanou koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí do roku 2035

Vláda schválila aktualizovanou koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí do roku 2035

MŽP dlouhodobě podporuje aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti životního prostředí včetně udržitelného rozvoje a změny klimatu. Do rezortu životního prostředí patří pět výzkumných organizací (CENIA, ČGS, ČHMÚ, VÚV TGM, VÚKOZ). Třetím rokem už probíhá čtyřmiliardový dotační program Prostředí pro život, který cílí na finanční pomoc projektům ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi.

Aktualizovaná koncepce výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) reaguje na nové poznatky i potřeby společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje. Jejím cílem je vytvořit dobré podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a ochrany klimatu. Tedy rozšiřovat a neustále aktualizovat znalostní základnu pro zajištění zdravého, bezpečného a odolného životního prostředí pro kvalitní život lidí v ČR a udržitelný rozvoj společnosti, k efektivnímu využívání přírodních zdrojů a k minimalizaci rizik plynoucích z lidské činnosti pro životní prostředí a klima. Větší důraz než doposud klade koncepce na oblast inovací zejména pro šíření nových znalostí, postupů, technologií a technik do rozvoje společnosti, především její udržitelnosti.

Aktualizovaná koncepce vychází z nejnovějších strategických materiálů v oblasti životního prostředí na evropské i národní úrovni, jakými jsou zejména Zelená dohoda pro Evropu, Osmý akční plán EU pro životní prostředí, Evropský klimatický pakt a Státní politika životního prostředí ČR do roku 2030 s výhledem do 2050. Nastavená je tedy tak, aby ČR mohla plnit své závazky v EU a v kontextu celosvětového snažení přispívala ke snížení dopadů lidské činnosti na klima a biologickou rozmanitost.

2023 a Prostředí pro život Z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí vychází konkrétní program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život s alokací ve výši 3,8 miliardy korun, jehož administrátorem je Technologická agentura ČR. Za dobu svého trvání z něj bylo již podpořeno na devadesát výzkumných projektů (z těch největších lze jmenovat např. centrum PERUN) a budou podpořeny i další kvalitní projekty. Výsledky aktuálně probíhající 6. veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce března 2023 a v přípravách je již 7. veřejná soutěž, jejíž vyhlášení je plánováno na červen letošního roku.

Projekty se zaměřují na výzkum a vývoj v následujících oblastech:

  • ? zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, jakož i snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
  • ? zvýšení kvality ovzduší a vody,
  • ? rozvoj odpadového hospodářství a oběhového hospodářství včetně efektivního využívání surovin,
  • ? ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
  • ? zachování a obnova biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
  • ? rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu a bezpečné společnosti.

Na základě aktualizované koncepce VaVaI, kterou dnes schválila vláda, a s ohledem na nově vyvstávající výzkumné potřeby připravuje MŽP navazující program Prostředí pro život 2. Jeho výsledky by měly významně prospět lidem, přírodě a klimatu v České republice v evropském i globálním rámci.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů