Středa, 29. března 2023

Ekosystémová stanice v Ghaně oficiálně zahajuje provoz

Ekosystémová stanice v Ghaně oficiálně zahajuje provoz

Ve středu 8. března byl slavnostně zahájen pilotní projekt Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe a Univerzity pro energii a přírodní zdroje v ghanské Sunyani, který se zaměřuje na monitoring klimatických změn a podporuje adaptace na změnu klimatu na úrovni regionu i celé země. Projekt umožní transfer a využití unikátních dat v praxi a také vzdělávání v oblasti ekologie.

Výzkum se bude realizovat díky nově vybudované a vybavené věži pro monitorování toku uhlíku v lesním porostu. Tu společně vybudovaly Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe, Univerzita pro energii a přírodní zdroje v Sunyani s dalšími partnery - Lesnickou komisí Ghany a Lesnickým výzkumným ústavem - v lesní rezervaci Bia Tano v regionu Ahafo. Zkoumaným ekosystémem bude tropický deštný prales a poloopadavý les severozápadního subtypu.

,,Do budování stanice nepříjemně zasáhla proticovidová opatření, která její zprovoznění výrazně časově oddálila. Těší mě, že po letech příprav, překonání byrokratických překážek, zajištění financování a budování věže máme konečně kompletní stanici vybavenou nejmodernějším přístrojovým vybavením pro sběr dat, která nám pomohou pochopit globální uhlíkový cyklus" uvedl profesor Michal V. Marek, ředitel ÚVGZ - CzechGlobe.

Finální vybavení věže měřícími systémy a čidly zajistili vědečtí pracovníci a technici z CzechGlobe společně s ghanskými kolegy, kteří absolvovali doktorská studia v Brně. Ti budou zároveň garanty měřících kampaní.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů