Pondělí, 24. června 2024

Komise podnikla další kroky k snadnějšímu přechodu k čistě nulovému hospodářství

Komise podnikla další kroky k snadnějšímu přechodu k čistě nulovému hospodářství

Evropská komise 9. března přijala, v souladu s průmyslovým plánem Green Deal, nový dočasný krizový a přechodový rámec, který mění a částečně prodlužuje platnost dočasného krizového rámce, který byl přijat dne 23. března 2022, a který je určen na podporu podpůrných opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na čistě nulovou ekonomiku, Nový rámec má za cíl urychlit investice a financování výroby čistých technologií v Evropě a nadále podporovat opatření potřebná pro přechod na čistě nulový průmysl v podobě urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie a skladování energie a režimů pro dekarbonizaci průmyslových výrobních procesů. Dle návrhu Komise, účinnější podpora je především v: (i) zjednodušení podmínek pro poskytování podpory malým projektům a méně vyspělým technologiím, jako je obnovitelný vodík, zrušením nutnosti výběrového řízení s výhradou určitých záruk; ii) rozšíření možností podpory pro zavádění všech typů obnovitelných zdrojů energie; iii) rozšíření možností podpory dekarbonizace průmyslových procesů přecházejících na paliva vyráběná z vodíku; a iv) stanovení vyšších stropů podpory a zjednodušených výpočtů podpory.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů