Čtvrtek, 1. června 2023

Nová reforma uspořádání trhu EU s elektřinou navržená Komisí

Nová reforma uspořádání trhu EU s elektřinou navržená Komisí

Komise 14. března navrhla novou reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU. Cílem této reformy je zrychlit proces využívání obnovitelných zdrojů energie, úplné ukončení využívání zemního plynu a lépe chránit spotřebitele před výkyvy cen energií, a tím zajistit klimaticky neutrální průmysl a podpořit jeho konkurenceschopnost. Navrhovaná reforma předpokládá revizi několika právních předpisů EU - zejména nařízení o elektřině, směrnice o elektřině a nařízení REMIT. V oblasti ochrany spotřebitele dochází k řadě změn jako např. v podobě možnosti širokého výběru smluv a jasnějších informací před podpisem smluv, aby spotřebitelé měli možnost zvolit si bezpečné a dlouhodobé ceny a vyhnuli se tak nadměrnému riziku a volatilitě. Ukládá rovněž členským státům povinnost zřídit dodavatele poslední instance tak, aby žádný spotřebitel neskončil bez elektřiny. V případě krize reforma členským státům rovněž umožňuje rozšířit regulované maloobchodní ceny na domácnosti a malé a střední podniky. Spotřebitelé budou moci investovat do větrných nebo solárních parků a prodávat přebytečnou solární energii ze střech nejen svému dodavateli, ale i sousedům.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů