Středa, 31. května 2023

Nepovolené terénní úpravy mohou vést k naprosté degradaci lesní půdy

Nepovolené terénní úpravy mohou vést k naprosté degradaci lesní půdy

Společnost Popelíky s.r.o. se pustila roku 2021 do tak razantních úprav lesního pozemku v Orlických Zlákovicích, až si za to vysloužila výraznou pokutu ze strany České inspekce životního prostředí, a to ve výši 3 580 000 korun. Podle vyjádření inspekce jednala totiž firma vůči lesnímu pozemku obzvláště bezohledným a nešetrným způsobem.

Neoprávněný zábor a terénní úpravy společnosti Popelíky měly značný rozsah - takřka čtyři tisíce metrů čtverečních, přičemž převážná část těchto úprav byla provedena ve strmém nestabilním svahu, a to již zapříčinilo významnou erozi půdy. Eroze se podílí na degradaci půd, snižování výnosů dřevin a na negativním ovlivňování životního prostředí. ,,Při vodní erozi dochází k neustávajícímu povrchovému odtoku a charakter vody odtékající z území se mění na soustředěný odtok. Při něm se na půdním povrchu tvoří rýhy a strže, jako se tomu stalo v projednávaném případě," uvádí ředitel Oblastního inspektorátu v Praze Václav Beroušek a dodává, že splach připraví lesní půdu o svrchní humózní vrstvu a znemožňuje zdárný růst a výživu vegetace.

Hlubokým zářezem ve svahu došlo k narušení celkové stability půdních horizontů a k ohrožení vegetace a okolních lesních porostů, které se staly více exponované a náchylné k vývratům a vysoušení podloží. Došlo k nežádoucím změnám reliéfu krajiny a odtokových poměrů jako jsou např. zrychlení a soustředění srážkových vod, vysychání obnažených částí terénu, apod.

Kontrola proběhla na základě podnětu a za pomoci bezpilotního systému, který inkriminovaný terén zaměřil. ČIŽP ohodnotila jednání společnosti jako nebezpečné chování, kdy se obviněný snažil postupně protizákonně zabírat části lesních pozemků a přetvářet je k jiným účelům než k plnění funkcí lesů. To bylo také příčinou tak výrazné pokuty, která nabyla právní moc 28. února roku 2023.

Zdroj: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů