Čtvrtek, 8. června 2023

Ochránci zvířat vyzývají k zamítnutí plánů na velkochov chobotnic a odhalují krutost a ekologické škody

Ochránci zvířat vyzývají k zamítnutí plánů na velkochov chobotnic a odhalují krutost a ekologické škody

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals vyzývají k zamítnutí plánů na otevření prvního komerčního velkochovu chobotnic na světě. Důvodem je získání plánů na výstavbu, které odhalily kruté zacházení se zvířaty a ničení životního prostředí.

Organizace vyzývají také EU, aby z veřejných financí nepodporovala rozvoj velkochovu chobotnic ani žádné jiné průmyslové velkochovy zvířat. Stále totiž přibývají nové a nové vědecké důkazy o tom, že velkochovy ničí planetu.

Plány, které společnost Nueva Pescanova předložila unijnímu generálnímu ředitelství pro rybolov a vládě Kanárských ostrovů a které získala organizace Eurogroup for Animals, vzbuzují několik závažných obav. Patří mezi ně použití kruté metody porážky, zavírání chobotnic do malých holých nádržích a praktiky, které přispívají k nadměrnému rybolovu v populacích volně žijících ryb. Ochránci zvířat vydali jako reakci na tyto znepokojivé plány novou zprávu s názvem Uncovering Horrific Reality of Octopus Farming (Odhalení děsivé reality velkochovu chobotnic).

V ní se uvádí, že na plánované farmě v přístavu Las Palmas na ostrově Gran Canaria se bude chovat přibližně jeden milion chobotnic, z nichž se ročně vyrobí přibližně 3 000 tun masa.

Potvrzují se také obavy ochránců zvířat z používání velmi znepokojivých praktik v tomto chovu. Chobotnice by byly:

  • usmrcovány pomocí ledové tříště, což je vysoce averzivní nehumánní metoda, která, jak bylo vědecky prokázáno, způsobuje zvířeti značnou bolest, strach a prodlužuje jeho utrpení před smrtí;
  • zavřené v přeplněných a holých podvodních nádržích s minimální životní pohodou (welfare) a vzhledem k tomu, že chobotnice jsou přirozeně samotářské, hrozila by zde agresivita, teritorialita a dokonce i kanibalismus;
  • vystavené nepřetržitému umělému osvětlení, aby se podpořila reprodukce, což by vzhledem k averzi těchto zvířat vůči světlu způsobovalo zbytečný stres;
  • krmené komerčními krmivy obsahujícími zejména rybí moučku a rybí olej, což je v rozporu s principem udržitelnosti a přispívalo by to k nadměrnému rybolovu volně žijících populací ryb;
  • chovány v suchozemském akvakulturním systému, který je spojen s vyšším rizikem hromadného úhynu kvůli vysoké koncentraci zvířat nezbytné pro ziskovost chovu, a také s negativními dopady na životní prostředí vyplývajícími z nadměrné spotřeby energie.

V roce 2021 vydala organizace Compassion in World Farming (CIWF) významnou zprávu Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu, která dokládá, že velkochovy chobotnic jsou kruté a vedly by k ekologické devastaci oceánů. Podle zprávy vyplývá z experimentálního chovu chobotnic, že úmrtnost v těchto chovech by se pohybovala kolem 20 %, což znamená, že 1 z 5 jedinců by se nedožil konce produkčního cyklu.

Pokud by byla farma na Kanárských ostrovech schválena, jednalo by se o první velkochov chobotnic na světě. Pokusy o zřízení podobných chovů však probíhají i v jiných částech světa, například v Mexiku a Japonsku. V únoru americký stát Washington naznačil možnost zákazu chovu chobotnic, což by byl první takový zákaz svého druhu na světě. Stalo se tak poté, co byla v reakci na kampaň organizace Compassion in World Farming uzavřena jediná fungující farma chobotnic v USA ,,Kanaloa Octopus Farm" na Havaji.

Elena Lara, vědecká pracovnice CIWF a autorka zprávy, řekla: ,,Žádáme úřady Kanárských ostrovů, aby plány společnosti Nueva Pescanova na velkochov chobotnic zamítly. Takový chov by způsobil zbytečné utrpení těmto inteligentním, vnímavým a fascinujícím tvorům, kteří v rámci svého přirozeného chování potřebují aktivně prozkoumávat životní prostředí. Jejich masožravá strava vyžaduje obrovské množství živočišných bílkovin, což by přispělo k nadměrnému rybolovu v době, kdy jsou rybí populace již pod obrovským tlakem. Měli bychom s velkochovy skoncovat, ne hledat nové druhy zvířat, které bychom zavírali do podmořských velkochovů. Chov chobotnic musíme ihned ukončit."

Reineke Hameleers, ředitelka Eurogroup for Animals, dodala: ,,Slepě zavádět nový systém chovu, bez ohledu na etické a environmentální důsledky, je krok velmi špatným směrem a je v rozporu s plány EU na udržitelnou transformaci potravinového systému. Díky právě probíhající revizi právních předpisů o welfare zvířat má nyní Evropská komise skutečnou příležitost zabránit hroznému utrpení milionů zvířat. Vodní živočichy si nemůžeme dovolit opomenout. Vyzýváme EU, aby chovy chobotnic zakázala dříve, než vůbec spatří světlo světa, a zabránila tak uvržení dalších vnímajících bytostí do živoucího pekla."

Chobotnice se v posledních desetiletích stávají stále oblíbenější potravinou, zejména ve Španělsku. V důsledku toho se počet volně žijících chobotnic snižuje. V roce 2015 se počet chobotnic ulovených po celém světě vyšplhal až na hodnotu 400 000 tun, což je desetkrát více než v roce 1950. Do České republiky se ročně dováží více než 200 tun chobotnic, přičemž od roku 1990 se dovoz zvýšil 6,5krát.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů