Čtvrtek, 8. června 2023

Řešením pro nakládání s odpadem obcí může být cementářská pec

Řešením pro nakládání s odpadem obcí může být cementářská pec

Nakládání s odpady se stává jednou z priorit, kterou se aktuálně zabývá řada starostů a vedení obcí. Důvodem jsou postupné změny celého systému odpadového hospodářství. Cílem změn je co největší podíl využití odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu (recyklaci) a u vytříděných a nerecyklovatelných odpadů, jako zdrojů energie. Jednu z velmi efektivních a navíc prakticky bezodpadových cest ukazuje společnost EcoWasteEnergy, člen České asociace odpadového hospodářství.

Systém a způsoby nakládání s odpadem se s blížícími se změnami v zákoně dostávají do popředí zájmu obcí. Hlavním důvodem je zpřísňování pravidel pro ukládání odpadu na skládku a postupné navyšování poplatků za skládkování. Od roku 2030 bude platit úplný zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku. Cílem je postupná změna celého systému odpadového hospodářství.

Možností, jak se k této problematice postavit, je několik. Jedna z cest, která je s úspěchem využívána v posledních letech, je zpracování spalitelného odpadu a jeho přeměna na tuhé alternativní palivo. Příkladem, jak odpady účelně a efektivně využívat, je systém firmy EcoWasteEnergy (EWE).

EWE, dceřiná firma společnosti CEMEX, patří k subjektům dlouhodobě podnikajícím v oblasti nakládání s odpady. Společnost je umístěna nedaleko cementárny CEMEX Prachovice a vyrábí pro ni tuhé alternativní palivo z odpadů, které nelze recyklovat nebo materiálově využít. Tento typ odpadů je mechanicky upraven drcením, a tak i zhodnocen formou tzv. tuhého alternativního paliva pro cementářskou pec. Firmě se tímto způsobem podařilo nahradit více než 3/4 fosilních paliv nebo jiných druhů zdrojů energie.

Velkým přínosem tohoto způsobu je využití odpadů, namísto uložení odpadů na skládku. Výrobou tuhého alternativního paliva z odpadů se odpad stává zdrojem energie pro výrobu slinku v cementářské peci namísto tradičních fosilních paliv.

3

Obce potřebují vzhledem k nové odpadové legislativě a zákazu skládkování najít způsob, jak dál nakládat s odpady, a právě tuhá alternativní paliva by mohla být řešením.

Důvodem je fakt, že jsou vyráběna z odpadů, které by jinak skončily na skládce, protože se nedají dále využít. Jenže právě toto palivo se dá zpracovat v cementárně a obce mohou tak ušetřit peníze, které by jinak zaplatily za skládkování. Určitým motorem změn systému odpadového hospodářství tak mohou být i cementárny, které umí spálit odpad bezezbytkově. O tom, jak celý systém výroby tuhých alternativních paliv funguje, jsme hovořili s Františkem Dvořákem, technickým ředitelem společnosti EcoWasteEnergy.

Můžete vysvětlit, jaké jsou výhody zpracování odpadu, pokud skončí v EcoWaste a následně v cementárně, a nikoli na skládce?

Odpad, který končí někde na skládce, má negativní dopad na životní prostředí. Skládky produkují plyn metan, který se výrazně podílí na změnách klimatu a výrazně ovlivňuje oteplování planety. U nás umíme odpad mechanicky zpracovat, upravit na alternativní palivo a předat k energetickému využití cementárně. Cementárna tím nahrazuje fosilní paliva jako například černé uhlí. Vysoké teploty v cementárenských pecích zaručují bezpečné a bezezbytkové spoluspalování odpadu způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Jak přesně probíhá následné využití odpadu při spalování v cementárně?

Cementárna je považována za nejlepší zdroj pro využití odpadu z toho důvodu, že v rotační peci je velmi vysoká teplota (> 1400 stupňů). Navíc, v případě cementárny nevzniká při spalování další odpad, vše je zpracováváno v rámci procesu výroby cementu. Vyrobené palivo z odpadů má navíc vysoký obsah biomasy a pokud je náhradou za fosilní paliva, tak přispívá ke snižování produkce skleníkových plynů a redukci CO2. EcoWaste takto ročně zpracovává až 90 000 tun odpadu.

Jaké druhy odpadů se používají na výrobu tuhého alternativního paliva?

Aktuálně vyrábíme tuhé alternativní palivo ze směsi odpadů, kde největší podíl tvoří již vytříděné plasty z třídicích linek. Jsou to tzv. výměty, což je odpad, který nelze jinak využít. Dále využíváme průmyslový odpad, automobilový odpad, papír, textil, nábytek, dřevo a další spalitelný odpad.

1

Je možné vyrobit alternativní palivo ze všech odpadů?

Tuhé alternativní palivo musí splňovat přísné kvalitativní požadavky a při použití nesmí mít nepříznivé dopady na emise ovzduší. Alternativní palivo tedy nelze vyrobit ze všech odpadů. K výrobě paliva využíváme spalitelné odpady, které mají definovanou výhřevnost, chemické složení a odpovídají dané specifikaci. Při výrobě paliva pro cementárnu je vždy nutné odpady zpracovávat tak, aby vznikla homogenní směs, která zajistí stabilní teplotu plamene v rotační peci pro výpal slínku. Naše společnost podporuje hierarchii způsobů nakládání s odpady. Zároveň poskytuje řešení v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost EcoWasteEnergy je expertem na zpracování různých druhů odpadů, spolupracuje s mnohými obcemi, podniky a nabízí možnost bezpečného a výhodného řešení pro váš odpad.

Zdroj: Na webu České asociace odpadového hospodářství s využitím článku iDNES.cz, ze dne 22. března 2023: https://sdeleni.idnes.cz/bydleni/resenim-pro-nakladani-s-odpadem-obci-muze-byt-cementarska-pec.A230321_125546_rea-sdeleni_hradr

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů