Neděle, 24. září 2023

Opětovné nakládání s ošetřenými dřevěnými výrobky

Opětovné nakládání s ošetřenými dřevěnými výrobky

Ministerstvo životního prostředí pokračuje ve vydávání metodických pokynů/sdělení v oblasti oběhového hospodářství. Tentokrát se pozornost zaměřila na opakované použití dřevěných výrobků ošetřených kreosotovými oleji.

,,Chemicky ošetřené dřevo, u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem," uvádí Metodické sdělení Odboru odpadů MŽP ze dne 11. 7. 2022. Mezi nejběžnější příklady takto ošetřeného dřeva patří dřevěné pražce, mostnice. Pakliže je zamýšleno další materiálové využití tohoto materiálu lze jej klasifikovat jako ,,ošetřený předmět" dle kapitoly XIII Ošetřené předměty Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012. Zároveň, jestliže byly tyto předměty napuštěny impregnačními látkami před 31. 12. 2002 - Nařízení REACH v příloze XVII udává výjimku pro uvádění na trh pro opětovné využití.
Příklady opětovného užití impregnovaných dřevěných pražců, mostnic - schodnice u venkovního použití, liniové stavby, zpevnění parkovacích/odstavných ploch pro automobily nebo stroje.
Opětovné užití impregnovaných dřevěných pražců, mostnic naopak není možné uvnitř budov, na hřištích, v parcích, při výrobě zahradního nábytku a další viz položka 31 přílohy XVII Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH.
Jiné využití je limitováno technickými a dalšími požadavky stanovenými pro tento druh výrobku (rostlé dřevo) a musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a dále Nařízením REACH.
Jak nakládat s takto impregnovaným dřevem po skončení jeho využití? Dle katalogu odpadů spadá do kategorie nebezpečných odpadů pod kódem 17 02 04* - Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Možnosti energetického a dalšího využití tohoto odpadu blíže popisuje předmětný metodický pokyn.
Zdroj: Metodické sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky ošetřenými kreosotovými oleji ze dne 11. 7. 2022 (č.j. MZP/2022/720/3946)
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů