Pátek, 22. září 2023

Metodika MMR nerespektuje zájmy obcí a měst

Metodika MMR nerespektuje zájmy obcí a měst

Plzeňský kraj obdržel Metodické sdělení ministerstva pro místní rozvoj, které se týká územně plánovací dokumentace obcí ve vztahu k umisťování výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů - větrných a fotovoltaických elektráren.

Nesouhlasí s takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie a upozorňuje na to, že tak jak je nastavena, nezohledňuje další veřejné zájmy v daném území a nerespektuje zájmy obcí a měst, které v daném území prosazují.

Vládním zákonem č. 19/2023 Sb., kterým se mění energetický a stavební zákon v oblasti obnovitelných zdrojů energie skutečně došlo k nebývalému zásahu do práva obcí a krajů na samosprávu, které je zakotveno v Ústavě České republiky. Nyní jsou již obnovitelné zdroje energie považovány ,,pouze" za technickou infrastrukturu se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. V důsledku zákona č. 19/2023 Sb. tak může dojít k nebývalému znehodnocení krajiny České republiky, které nemá v historii obdoby.

Pro laika to znamená, že jestliže se investor rozhodne postavit fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu větší než 1 MV, nemusí být v souladu s územním plánem. Stačí mu vyjádření orgánu územního plánování, zda je záměr v souladu s charakterem krajiny. V tuto chvíli tak záleží jen na úředníkovi, jak rozhodne.

,,Na základě tohoto zákona tak došlo de facto k ,,prolomení" územního plánu, který je jedním z hlavních nástrojů, jenž slouží k nastavení koncepce rozvoje každé obce a k rozhodování o změnách v území. S takto pojatou podporou obnovitelných zdrojů energie, kdy se bez potřebné diskuze s kraji a obcemi rozhodlo o bezprecedentní podpoře obnovitelných zdrojů energie, bez ohledu na další veřejné zájmy v území, nelze souhlasit," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a dodává: ,,Plzeňský kraj si je vědom nutnosti podpory obnovitelných zdrojů energie v dnešní turbulentní době, avšak tato podpora by měla nastavena smysluplně a s ohledem na další veřejné zájmy v území."

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů