Úterý, 26. září 2023

Postoj průmyslu k cílům EU v oblasti recyklace obalů

Postoj průmyslu k cílům EU v oblasti recyklace obalů

EU se svým cílem omezit obalový odpad postavila výrobce obalů před velké výzvy. Do roku 2030, podle nařízení Evropské komise o obalech a odpadech z obalů (PPWR), musí být všechny obaly uváděné na trh EU navrženy tak, aby byly recyklovatelné. Marzia Scopelliti, manažerka pro veřejné záležitosti EUROPEN, Evropské organizace pro obaly a životní prostředí, na bruselské konferenci mimo jiné uvedla: ,,A my jako výrobci obalů přebíráme plnou odpovědnost za tuto povinnost a opravdu si za tím stojíme," V současné době většina odpadu z EU končí na skládkách nebo ve spalovnách v zemích mimo EU. V roce 2020 dosáhl vývoz odpadu z EU 32,7 milionu tun, což je podle Eurostatu, statistického úřadu EU, od roku 2004 nárůst o 75 %. V tomto důsledku Komise plánuje vydat včasné varování 19 členským státům z důvodu nesplnění cíle recyklace. Klíčovým problémem pro EUROPEN jsou navrhované cíle pro opětovné použití obalů, které podle Scopellitiho mohou být kontraproduktivní tím, že podkopou stávající systémy recyklace. Podle nedávné studie Evropské investiční banky je třeba zaplnit mezeru v investicích ve výši 6,7 až 8,6 miliardy EUR, aby bylo dosaženo evropského cíle, kterým je do roku 2025 každoročně začlenit 10 milionů tun recyklovaných plastů do finálních výrobků.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů