Čtvrtek, 25. dubna 2024

30. března - Den nulového odpadu

Cílem Mezinárodního dne nulového odpadu, vyhlášovaného OSN od roku 2023, je propagovat modely udržitelné spotřeby a výroby a zvýšit povědomí o tom, jak iniciativy nulového odpadu přispívají k prosazování Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

30. března - Den nulového odpadu

Lidstvo ročně vyprodukuje odhadem 2,24 miliardy tun tuhého komunálního odpadu, z čehož pouze s 55 procenty se nakládá v kontrolovaných zařízeních. Do roku 2050 by množství mohlo vzrůst na 3,88 miliardy tun ročně. Odvětví odpadů významně přispívá k emisím skleníkových plynů v městském prostředí a ke ztrátě biologické rozmanitosti. Ročně se vyplýtvá kolem 931 milionů tun potravin a očekává se, že do roku 2040 se do oceánu dostane až 37 milionů tun plastového odpadu ročně.

Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 14. prosince 2022 formálně uznalo důležitost iniciativ nulového odpadu a vyhlásilo 30. březen Mezinárodním dnem nulového odpadu, který se každoročně slaví od roku 2023.

Během Mezinárodního dne nulového odpadu jsou členské státy, organizace systému OSN, občanská společnost, soukromý sektor, akademická sféra, mládež a další zúčastněné strany vyzvány, aby se zapojily do aktivit zaměřených na zvyšování povědomí o národních, subnárodních, regionálních a místních nulových odpadové iniciativy a jejich příspěvek k dosažení udržitelného rozvoje. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) společně usnadňují dodržování Mezinárodního dne nulového odpadu.

Propagace iniciativ nulového odpadu prostřednictvím tohoto mezinárodního dne může pomoci prosadit všechny cíle a cíle v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, včetně Cíle udržitelného rozvoje 11 a Cíle udržitelného rozvoje 12. Tyto cíle se zabývají všemi formami plýtvání, včetně ztrát potravin a plýtváním, těžba přírodních zdrojů a elektronický odpad.

Druhý ročník Mezinárodního dne nulového odpadu zdůrazňuje jak zásadní potřebu globálního nakládání s odpady, tak význam udržitelných postupů výroby a spotřeby. Oslavuje iniciativy nulového odpadu na všech úrovních, které přispívají k prosazování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj.

Naléhavou prioritou zůstává zlepšení sběru, recyklace a dalších forem řádného nakládání s odpady. Ale k vyřešení odpadové krize musí lidstvo zacházet s odpadem jako se zdrojem. To znamená snížení produkce odpadu a dodržování přístupu životního cyklu. Zdroje by měly být v maximální možné míře znovu použity nebo regenerovány a výrobky by měly být navrženy tak, aby byly odolné a vyžadovaly méně materiálů s nízkým dopadem. Řešení proti proudu, jako jsou tato, mohou minimalizovat znečištění vzduchu, půdy a vody a snížit těžbu vzácných a omezených přírodních zdrojů.

Dosažení společnosti nulového odpadu vyžaduje opatření na všech úrovních od všech zúčastněných stran. Spotřebitelé mohou změnit spotřebitelské návyky a výrobky znovu používat a opravovat, než je řádně zlikvidují. Vlády, komunity, průmyslová odvětví a další zúčastněné strany musí zlepšit financování a tvorbu politik, zvláště když krize v oblasti odpadu neúměrně dopadá na marginalizované, městské chudé, ženy a mládež.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů